Ölçme Değerlendirme Birimi


TED Atakent Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi, öğretme ve öğrenme sürecinin sonucunda öğrencide oluşması beklenen bilgi, beceri ve tutum hedeflerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini saptama amacına yönelik objektif çalışmalar yapmaktadır. Sadece bilginin ölçülmesine değil, öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine ağırlık verilmektedir. Ayrıca her öğrencinin bireysel gelişim farklılıklarını göz önünde tutarak; eleştirel ve dönüşümlü düşünme, girişimcilik, öz yönetim, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma gibi becerilerin de ortaya çıkartılmasına olanak sağlamak temel hedeflerimizdendir. Bu nedenle TED Atakent Kolejinde ölçme ve değerlendirme çalışmaları süreç ve sonuç odaklı olarak çalışmaktadır. Süreç odaklı değerlendirmelerde, performans görevleri, projeler, portfolyo çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda hazırlanması için öğretmenlere destek verilmekte ve öğretmenlerle birlikte rubrik, kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, gözlem formu gibi uygun ölme araçları hazırlanmaktadır. Sonuç odaklı değerlendirmelerde, uzun cevaplı açık uçlu, çoktan seçmeli, kısa cevaplı açık uçlu, eşleştirmeli, doğru-yanlış, tanılayıcı dallanmış ağaç ve tamamlama (boşluk doldurma) soru tipleri kullanılarak ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda sınavlar hazırlanmaktadır. Uygulanan tüm sınavların sonucunda gerekli test ve madde analizleri yapılarak yönetim ve ilgili bölümlerle paylaşılmaktadır. Eksik öğrenmelerin olduğu kazanımlar tespit edilip, ölçme ve değerlendirme birimimiz tarafından bireysel veya grup etütleri oluşturulmakta, ödevler verilmekte ve tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla tam öğrenmenin gerçekleşmesiyle hem okul hem de ulusal sınavlarda başarı kaçınılmaz olmaktadır. Bütün bunların yanında TED Genel Merkezimizin planladığı ve Türkiye’deki bütün okullarımızda eş zamanlı uygulanan sınavlarla öğrencilerimizin sadece okul bazında değil, tüm TED Okulları arasında değerlendirilmesini sağlayarak daha gerçekçi sonuçlar elde edilmektedir. Öğrencilerimiz bu sayede MEB’in uyguladığı ulusal sınavlarda daha nesnel bir öngörüye sahip olur ve çalışmalarını bu doğrultuda planlar. Her eğitim öğretim yılının başında “ Hazır Bulunuşluk” sınavı ile öğrencilerimizin bir önceki sınıftan hangi kazanımları hatırladıkları, hangi kazanımları unuttukları belirlenmektedir. Bu eksiklikler referans alınarak takviye çalışmaları yapılmaktadır. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize Liseye Geçiş Sınavı (LGS) denemeleri yaparak mevcut sisteme hazırlamaktayız. En kolay, en basit sorulardan en zor, en karmaşık sorulara kadar çeşitliliği olan denemeler ile öğrencinin her tip bakış açısını görmesi sağlanır. Çeşitli ve farklı kaynaklardan yararlanmak öğrencinin; eleştirel düşünmesi, okuduğunu anlaması, okuduğu her metin veya problemden sonuç çıkarmasını, analiz yapmasını, bilimsel süreç ve becerilerinin gelişmesi için önemlidir. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen davranışlar ölçülmekte ve bu istendik davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığı analiz edilmektedir. Sınav sonrasında öğrencilerimize eksik oldukları kazanımlar doğrultusunda dönüt verilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarımızdaki amacımız, güvenilir, objektif ve uluslararası anlamda kabul gören bir değerlendirme sistemi oluşturmaktır. Eğitim kalitesini ve verimliliğini artırmak, öğrenme – öğretme sürecinde olup bitenleri yakından izlemek, geliştirmek ve bu yolla öğrencilerimizin niteliklerini artırmaktır.

K12NET internet tabanlı öğrenci bilgi sistemi ile öğretmenlerimiz ve velilerimiz öğrencilerimizin gelişimini güncel olarak takip etmektedir. K12NET ile öğrenci hakkında en son eğitim bilgilerine istenildiği zaman istenilen yerden mobil cihazlara yüklenen K12NET mobil uygulaması ile ulaşılabilmektedir. K12NET mobil, bildirim alma gibi anlık haber alma teknolojisini de, K12NET alt yapısı ile bütünleştirmiştir. Veli ve öğrencilerimiz, K12NET üzerinden tüm sınav sonuçları, eksik olunan kazanımlar, sınıf ve okul sıralamaları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilmektedirler. Öğretmenlerimiz K12NET sistemi üzerinden öğrencilerimize ödevlerini verebilir, test veya ek çalışma göndererek eksikliklerini tamamlamaları konusunda destek olabilmektedirler. Online sınav uygulamaları yapabilmektedirler. Etüt sistemi ile öğrencimizin hangi dersten etüde kaldığını, hangi kazanımda ders işlediğini ve etüt yoklamasını görebilmektedirler.
Atatürk Köşesi

Ansolon