1TED Eğitim ve Bilim Dergisi
TED Eğitim ve Bilim Dergisi

Dergiye ulaşmak için: http://egitimvebilim.ted.org.tr

1976 yılından itibaren Türkiye’nin saygın eğitim dergileri arasında yer alan TED Eğitim ve Bilim Dergisi 2014 itibari ile TEDMEM bünyesinde yayın hayatına devam etmektedir. TED Eğitim ve Bilim Dergisi yılda dört kez yayınlanmaktadır. Duyuruları önceden yapılmak koşulu ile 2014 yılından itibaren yılda iki özel sayı çıkarılacaktır. Özel sayılarda ele alınacak konular eğitim araştırmalarına yön verebilecek araştırmaların üretilmesine destek sağlamak amacı ile eğitimdeki ihtiyaçlar, sorunlar, güncel tartışmalar dikkate alınarak seçilmektedir.

TED Eğitim ve Bilim Dergisi öncelikle ülkemizdeki sonra da dünyadaki tüm çocukların/bireylerin mutlu olacağı ve her bireyin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile donanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etmek vizyonuna sahiptir. TED Eğitim ve Bilim Dergisi okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar tüm kademelerde, gelişmeye ihtiyaç duyulan alanlara somut çözüm önerileri sunan, eğitim faaliyetlerinin gelişmesine destek olacak nitelikte, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayabilecek akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Dergiye Makale Göndermek için: http://egitimvebilim.ted.org.tr adresinden online olarak gönderebilirsiniz.
Atatürk Köşesi

Ansolon