Sağlıkta Takip Ettiğimiz Süreçler
REVİR

  • Öğrencilerimizin sağlık durumlarının izlenmesi okulumuzdaki sağlık hizmetlerinin ana işlevidir; bunun için okulumuzda, bir doktor ve tam gün görev yapan bir hemşire bulunur.
  • Okulumuzda bulunan ve tüm öğrencilerimize hizmet veren revirimizde ilkyardım için gerekli her türlü donanım vardır.
  • Öğrencilerin sağlık durumunu sürekli izleyen sağlık görevlileri hem elektronik kayıt sistemi hem de dosyalama sistemiyle her öğrenci için ayrı bir sağlık dosyası tutmaktadır.
  • Öğrencilerimizin büyüme ve gelişme süreçleri takip edilerek dosyalarına kaydedilir. Önceden yapılmış olan aşılamalar veliler tarafından sağlık görevlilerine bildirilir ve buna göre öğrencinin sağlık bilgileri kayıt altına alınır. Sağlık Bakanlığınca planlanan ve toplum sağlığı merkezi elemanları tarafından okulumuz öğrencilerine yapılan aşıların veli onayına göre uygulanması sağlık birimimizce organize edilir ve kayıt altına alınır.
  • Her öğretim yılı başında öğrenci sağlık bilgileri güncellenir.
  • Okul içinde meydana gelebilecek bir acil durumda hasta ya da yaralıya ilk müdahale revirde yapılır. Gerektiği takdirde veli bilgisi dâhilinde en yakın tam teşekküllü hastaneye, en uygun koşullarda ve en hızlı şekilde nakil sağlanır.
  • Yaralanma, düşme, ateş, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, gaz sancısı vb. sebeplerle revirimize gelen öğrencilerimize, sağlık formundaki onaya bakılarak ve veli ile görüşülerek paracetamol (calpol,parol,minoset) veya ibuprofen (ibufen,dolven) gibi ilaçlar verilir ve revire geliş- gidişler , revirde yapılan uygulamalar kayıt altına alınır.
  • Okul gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda kolayca yayılma gösteren üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları özellikle kış ve bahara  geçiş aylarında artar. Bu tür yakınmaları olan öğrencilere velileri bilgilendirilerek öncelikle ev istirahati, gerektiğinde doktor tedavisi önerilir.
"Öncelikle çocuklarımızın sağlığını korumayı, ancak hastalandıkları takdirde nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz"
Atatürk Köşesi

Ansolon