TED Atakent Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nde (PDR) kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışı esastır. PDR Servisi’nin amacı akademik hayatı içine alan, bilişsel gelişimi ve kişiler arası ilişkileri kapsayan sosyal-duygusal gelişime katkı sağlayarak öğrencilerin ruhsal bütünlüğü desteklenmektedir.

PDR çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıyarak doğru seçimler yapabilmesi, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri, sınıf rehberlik çalışmaları ve veliye yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

• Pozitif okul ikliminin pekiştirilmesi, sözel iletişimin hâkim olduğu ve iletişim becerilerinin ön plana çıktığı bir ortam oluşturulması önceliklidir. Bu kapsamda koruyucu sınıf rehberlik çalışmaları gerçekleştirilerek öğrencilerin sosyal becerileri ve iletişim becerileri desteklenir. Bunların yanı sıra güvenli internet kullanımı, özel alan ve sınırlar, cinsel sağlık eğitimi, zorbalık gibi konularda sınıf rehberlik çalışmaları gerçekleştirilerek “sorun” ortaya çıkmadan müdahale edilerek “koruyucu-önleyici rehberlik” anlayışı benimsenir.

• Öğrencilerin okula uyum sürecini destekleyici oryantasyon çalışmaları düzenlenir. Oryantasyon çalışmaları ile amaç, öğrencileri ve velilerini yeni duruma ve ortama alıştırmaktır. Okul hayatına mutlu ve güven verici bir başlangıç yapmak, öğrencilerin okul hakkında olumlu algı ve duygular oluşturmasına ve daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olur.

• Öğrencileri tanıma, akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerinin takibi ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla bireysel öğrenci görüşmeleri gerçekleştirilir. Farklı alanlarda gelişim takibi için öğrenciler sınıf içi ve ders dışı etkinliklerde gözlemlenir. Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, gelişim düzeylerine uygun formlar ve envanterler uygulanır. Bu form ve envanterler ile ilgili geribildirimler öğrenci, veli ve öğretmenler ile de paylaşılarak öğrencinin kendini tanıma ve geliştirme sürecine destek olunur.

• Öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıklarını geliştirmeye, hedef belirlemeye yönelik çalışmalar uygulanmaktadır. Özellikle ortaokul 7 ve 8. sınıf ile lise 11 ve 12. sınıf seviyelerinde öğrencilerin, sınav sonuçlarını branş öğretmenleri ile birlikte değerlendirildiği ve bir sonraki sınava yönelik hedefler koyduğu “Hedef Belirleme Çalışmaları” belirli aralıklarla gerçekleştirilir ve ulusal sınavlara hazırlık süreçleri yakından takip edilir. Uygulanan test ve envanterle ile öğrencilere geribildirim verilerek çalışma alışkanlıklarını geliştirmeleri konusunda desteklenir. Tercih döneminde öğrencilerin kendileri için en uygun olan lise, üniversite ve bölüme yerleşebilmeleri için tercih danışmanlığı yapılır.

• Ortaokul ve lise seviyelerinde kariyer danışmanlığı çalışmaları büyük önem kazanmaktadır. Kariyer Danışmanlığı çalışmaları ile hedeflenen, öğrencinin kendine uygun meslek alanını seçmesi için beklentilerini, yeterlilikleri ve gerçek gücünü fark etmesini sağlamada yardımcı olmaktır. Bu kapsamda, sınıf rehberlik etkinlikleri ve bilgilendirici öğrenci sunumları, hedef belirleme çalışmaları, meslek tanıtımları, kariyer günü etkinlikleri, lise/ üniversite gezileri düzenlenmektedir.

Velilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

• Öğrencilerle ilgili duygusal-sosyal, bilişsel, bedensel ve akademik gelişimi destekleyici bireysel veli görüşmeleri düzenlenir.

• Belirlenen temalar üzerine ebeveyn atölyeleri (iletişim becerileri, öfke ve çatışma yönetimi gibi) gerçekleştirilir.

• Gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınırlar, sınav kaygısı ile başa çıkma, teknoloji kullanımı gibi konularda seminer ve konferanslar düzenlenir.

• Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları dikkate alınarak çeşitli konularda veli bültenleri ve broşürler hazırlanır.

Tüm bu çalışmaların ortak amacı okul-aile iş birliği içerisinde hareket ederek öğrencinin kendini gerçekleştirme sürecinde potansiyelini en üst düzeyde ortaya çıkarmasına katkı sağlamaktır.
Atatürk Köşesi

Ansolon