TED Atakent Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.

Bunlar;

  • TED Okulları İngilizce Dersi K12 Öğretim Programı
  • Cambridge Sınav Merkezi olan TED Atakent Kolejinde uluslararası İngilizce dil yeterlik sınavları olan Young Learners, KET ve PET uygulamalarına yönelik geliştirilen program
  • Ağırlıklı Yabancı Dil Programı” kapsamında İlkokul 1-2-3.sınıflarda “İki Dilli” eğitim
  • İlkokul 1, 2, 3. sınıflarda çift dilli (dual language) fen ve matematik terminoloji öğretim programı
  • Ortaokula hazırlık amacıyla ilkokul 4. sınıfta ve ortaokul 5 ve 6. sınıflarda İngilizce Matematik ve İngilizce Fen dersi programı
  • 5. Sınıfta Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı
  • Mesleki Yönelim Programı” kapsamında 7. Sınıf itibari ile öğrencinin ilgi, yetenek ve akademik başarısı doğrultusunda çeşitli BTEC programları
 

TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:

1Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP)

"Bilim İnsanı Yetiştirme Programı"; akademik performansı yüksek ve meraklı öğrencilerin, çok boyutlu düşünme, analiz, sentez ve değerlendirme alanlarındaki yeteneklerini geliştiren; öğrencilerin okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği dört yıllık bir programdır.

Bu program, öğrencilerde sadece geliştirmesi beklenen bilgi ve becerileri değil; aynı zamanda bilgi ve becerilerini kullanabilmek için geliştirmeleri gereken sorumluluk bilincini de kazandırmak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda;

Bilimsel çalışmalara ilgili ve yetenekli öğrencileri, kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlamak;

Bilimi teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkilendirebilmek; farklı durumlara uygulayabilmek;

Bilimsel araştırma için gerekli olan beceri, strateji ve alışkanlıkları geliştirmek;

Temel bilimlerde gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanlarının/okur yazarlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek; bu programın dört ana amacını oluşturmaktadır.

Programın gereklilikleri;

• INOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK (INNOVA-TED) ÇALIŞMALARI-9.sınıf

• ARAŞTIRMA DENEYLERİ-10.sınıf 1.dönem

• TÜBİTAK ORTA ÖĞRETİM ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASINA KATILIM-10 ve 11.sınıf

• SEMİNERLER-Tüm lise boyunca

• SOSYAL SORUMLULUK PROJE ÇALIŞMALARI- Tüm lise boyunca

Yukarıdaki gereklilikleri başarıyla yerine getiren öğrencilerimize Bilim İnsanı Yetiştirme Programından mezun olurlar ve BİYP Mezuniyet Sertifikası verilir.
2Matematik Ağırlıklı Program (MAP)
MAP programında MEB Lise öğretim programının yanı sıra, 9. ve 10. Sınıf düzeylerinde OxfordAQA International GCSE İngilizce ve Matematik müfredatı takip edilmektedir. MAP öğrencileri 10. Sınıf itibari ile OxfordAQA Independent Project Qualification (IPQ) dersini alarak, uluslararası tanınırlığı yüksek olan A-level derecesini kazanırlar. Üniversiteyi yurt dışında okumayı hedefleyen öğrenciler 11. Sınıfta AP derslerine yönlendirilir. MAP programında yoğun İngilizce programı takip edilmekte ve 12. Sınıf sonunda öğrencilerin C1 düzeyinde İngilizce yeterliğe sahip olmaları hedeflenmektedir.
39 ve 10. Sınıflarda OxfordAQA International GCSE İngilizce ve Matematik Programı
Uluslararası GCSE Programı, Britanya’daki GCSE Programının Britanya dışındaki ülkelerde kullanılan versiyonudur. OxfordAQA “IGCSE” sınavları dünyada pek çok ülkede uygulanmakta olup, yüksek eğitim kuruluşları ve işverenler tarafından akademik başarının kanıtı olarak kabul edilmektedir.

Dünyanın bazı yerlerinde okullar, kendi devlet sınavları yerine, uluslararası bir seçenek olduğu için, OxfordAQA “Uluslararası GCSE” müfredatını ve sınavlarını kullanmaktadır. “Uluslararası GCSE” İngilizce (hem Anadil hem de Yabancı Dil) sınavında alınan başarılı sonuç, İngiltere’de ve İngilizceyi anadil olarak kullanan diğer ülkelerdeki üniversitelerin pek çoğunda İngilizce yeterlilik şartlarını karşılamaktadır.

Öğrencilerimiz, 9. ve 10. sınıflarda OxfordAQA Uluslararası GCSE İngilizce müfredatını TED İngilizce müfredatına ve OxfordAQA Matematik müfredatını mevcut MEB müfredatına dahil edilmiş olarak takip ederler ve 10. Sınıfın sonunda her iki dersten de sınava girerek uluslararası tanınırlığı olan sertifika ile İngilizce ve Matematik yeterliliklerini belgelemiş olurlar.
4BTEC


(BUSINESS AND TECHNOLOGY EDUCATION COUNCIL)

(BUSINESS AND TECHNOLOGY EDUCATION COUNCIL)
BTEC, uygulamalı öğrenim alanında dünyanın en başarılı ve en çok tercih edilen markaları arasında olup, okulun ve öğrencilerin istediği, tercih ettiği kazanım ve beceriler doğrultusunda programları oluşturma özgürlüğü sağlayan mesleki yeterliliklerdir. 25 yılı aşkın bir süredir öğrencilere, yüksek öğretimde ya da iş hayatında başarılı olmak için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içerikler vasıtasıyla kazandırabilmektedir.

Bu programın amacı, zaman aşımına uğramış olan sınav odaklı eğitim yerine uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile alternatif sunmaktır. BTEC programı, okulumuzda uygulamak istediğimiz ve öğrencilerimizin de ilgi duydukları programları öğrenmelerine zemin oluşturma özgürlüğünü sunmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerliliği bulunan BTEC sertifikası ve üniversitelerin kabul koşullarında beklediği kredileri kazanacaklardır.

BTEC Programları Nasıl Yürür?

Pratik, beceri temelli öğrenmeye odaklanarak, BTEC dersleri bir dizi temalı ünite etrafında tasarlanmıştır. Başarının, dersin sonunda test edilmesi yerine, BTEC dersleri öğrencilere her ünitede öğrendiklerini gösterme fırsatı verir ve program boyunca ilerledikçe başarılarını inşa etmelerini sağlar. Programın bu özelliği öğrenmek, geliştirmek ve başarılı olmak için çok sayıda imkan vermektedir.

BTEC Programlarında Ölçme

Öğrenciler bir üniteden elde ettikleri bilgileri uygulamaya hazır bulunduklarında öğretmenlerinin BTEC kazanımlarına göre hazırladıkları ödevleri teslim alırlar. Her ödev bir senaryo ve görevler üzerine inşa edilir. Bu senaryo ve görevler ilgili meslekteki gerçek görevlere benzemektedir ve pratik uygulama esaslıdır. Bu ödevler iç denetçiler tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra öğrencilere verilir.

Öğrenciler görevleri tamamladıktan sonra, belirlenen tarihte teslim ederler. Öğretmen ödeve not vermenin yanı sıra öğrencilere yazılı ve sözlü geribildirim verir. Başarısız olan öğrencilere bir hak daha sunulabilir. Öğrencilerin ödevleri ve programın işleyişi yılda iki kez yurtdışından gelen alanında uzman dış denetçiler tarafından denetlenir. Öğrenciler her ünite için Fail (Başarısız), Pass (Geçer), Merit (Hünerli) ve Distinction (Seçkin) notlarından birini alırlar. Program sonunda öğrencilerin notları tüm ünite notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

TED ATAKENT KOLEJİNDE UYGULANAN BTEC PROGRAMLARI BTEC L1 SOCIAL MEDIA (7. SINIF)

Öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Haftada 2 ders saati olmak üzere 1 yıl boyunca uygulanır. Program iki zorunlu üniteyi kapsamaktadır:

1) Sosyal Medya ilkeleri

2) Kişisel Kullanım İçin Sosyal Medya

Sosyal medyanın olumsuz etkileriyle baş edebilmenin en etkili yolu gençlere erken yaşta «sosyal medya» eğitimi vermektir. (Teens Social Networks Study, 2010)

Öğrencilerimizi sosyal medya teknolojilerinin kullanımı konusunda bilinçlendirebilmek amacıyla öğretim programlarında BTEC Sosyal Medya programı uygulanmaktadır.

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenmektedir.

• İzledikleri filmler, diziler, reklamlar, takip ettikleri bilgisayar oyunları, internet sitelerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu öğrenmektedir.

• Sosyal Medya iletilerini çözümleyebilmektedir.

BTEC L1 APPLIED SCIENCE (HAZIRLIK SINIFLARI)

Öğrencilere uygulamalı fen bilimleri alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır.

Program okulumuzda 3 üniteden oluşmaktadır:

1) Bilimsel Gözlem ve Ölçüm Yapmak için Deney Araç Gereçlerini Kullanmak

2) Kimyasal Araştırmalar için Gerekli Beceriler ve Teknikler

3) Hastalıkların Sebepleri ve Sağlığın Korunması

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Bilimsel araştırmalarda kullanılan gözlem ve ölçüm çeşitlerini deneyimlerler.

• Araştırmalarda kullanılan araç-gereçleri tanıma fırsatı bulurlar.

• Hangi durumda hangi ekipmanı kullanacağına karar verebilirler.

• Elementleri tanırlar ve sınıflandırırlar.

• İyonik ve kovalent maddeleri analiz ederler.

• Kimyasal olayları etkileyen faktörleri tanırlar.

• Yeryüzündeki ve atmosferdeki kullanılabilir enerji kaynaklarını tanırlar.

• Gelecekte kullanılacak yakıtları ve uygulamalarını öğrenirler.

• Faydalı kimyasallar üretirler.

• Sağlık ve hastalık kavramlarının anlamını bilirler.

• Bireylerin sağlıklarını etkileyen faktörleri bilirler.

• Hastalıklara sebep olan etkenleri tanırlar.

• Farklı hastalık çeşitlerini tanırlar.

• Bulaşıcı olan ve olmayan hastalıkların etkilerini ayırt edebilirler.

• Hastalıkların yayılmasını önlemek için çeşitli yolları tanımlarlar.

9. sınıf öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre üç ayrı BTEC dersinden birini seçmeli ders olarak tercih eder ve iki ders yılı boyunca aynı programa devam eder. Öğrenci ders tercihini yaparken ayrıca bir sınav ile de değerlendirilmektedir.

BTEC L2 BUSINESS (9.&10. SINIF)

Öğrencilere işletme alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Program, 2 zorunlu ve 1 seçmeli üniteden oluşmaktadır.

Bir yıl içerisinde tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 30’dur.

Bu program sayesinde öğrenciler;

• İşletme alanına yönelik becerilerini –yönetim, özyönetim, inceleme, araştırma, iletişim vb.- geliştirirler

• Yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olurlar

• İşletme alanında kariyer geliştirmeye yönelik temel oluştururlar

• İlgi alanlarına giren ve en çok tercih edilen meslekler grubunda olan bir konuda uluslararası yeterliliğe sahip olabilirler

• İş bulma imkanlarını kolaylaştırıcı, mesleki eğitimlerini destekleyici ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri (yaratıcılık, problem çözme, tahmin, uyum, planlama, organize etme, esneklik vb.) kazanabilirler.

BTEC L3 APPLIED SCIENCE (9.&10. SINIF)

Öğrencilere üniversite düzeyinde uygulamalı bilim ve laboratuvar alanında eğitim alma fırsatı sunan bir programdır.

İki sene süren program 3 üniteden oluşmaktadır:

1) Bilimin Temel Prensipleri

2) Bilim Endüstrisinde Çalışmak

3) Bilimsel Pratik Teknikler

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Kimyasal tepkimelerde miktar ölçmek için gerekli becerileri kullanırlar

• Farklı hücre türlerini incelemek için gerekli ekipmanları kullanırlar

• Farklı enerji türlerini ve dönüşümlerini incelerler

• Bilimsel iletişim kurarlar

• Bilim ile ilgili mesleki yerlerde kullanılan iletişim ve prosedürleri kullanırlar

• Laboratuvar dizaynı yaparlar

• Laboratuvar bilgi yönetim sistemlerini öğrenirler

• Laboratuvarda güvenli çalışmayı öğrenirler

• Analitik teknikleri kullanırlar

• Maddeleri ayrıştırmak ve saflığını belirlemek için gereken bilimsel teknikleri kullanırlar

• Bilimsel inceleme yapmak için çeşitli ekipmanları ve sensörleri kullanırlar

BTEC L3 INFORMATION TECHNOLOGIES (9.&10. SINIF)

Bilişim teknolojileri ile ilgilenen veya bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilere yazılımdan, tasarım, veri yönetimine, sistem yönetimine kadar geniş bir yelpazede eğitim fırsatı sunan programdır. Haftada 2 ders olmak üzere iki ders yılı yıl boyunca uygulanır

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Bilgiye güvenli bir şekilde ulaşırken internetin olumsuz etkileriyle baş edebilmektedir.

• Bilişim teknolojileri araçları ile geçirdikleri zamanı etkili kullanabilmektedir.

• İletişim, üretim, programlama tekniklerini kullanabilecekleri yazılım paketlerini öğrenmektedir.

• Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için bilişim teknolojileri araçlarını doğru ve işlevsel kullanmaktadır

• Bilişim teknolojilerinin bireyler, toplumlar ve milletler üzerindeki etkilerini çalışmalarına yansıtmaktadır.

• Bilişim teknolojileri araçlarının etkililiğini ve geçerliliğini değerlendirmektedir.

• İlgi alanlarına giren ve son derece güncel bir konuda uluslararası yeterliliğe sahip olabilmektedir.

• İş bulma imkanlarını kolaylaştırıcı, mesleki eğitimlerini destekleyici ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri (eleştirel düşünme, yaratıcılık, bilgi teknolojilerini kullanma, esneklik ve uyum vb.) kazanmaktadır.
5KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI
Okulumuzda 9. Sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, Ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programını takip etmektedir. TED – Kanada Çift Diploma Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır. Dünya vatandaşları yetiştiren en iyi uluslararası eğitim programlarından biridir ve öğrencilerden beklenen kaliteli ve etkin portfolyo sahibi olunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir. Çift diploma ile yurt dışı üniversite başvurularında Kanada’da lise okumuş bir öğrenci ile aynı şartlarda başvurularını gerçekleştirirler.
6TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılarak eğitimlerine bir ay, bir dönem veya 1 ders yılı boyunca Kanada’da devam edebilir. Bİr dönem ve bir yıl süreli programa katılan öğrenciler dönüşlerinde MEB denkliğini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon