Fark Yaratan Programlar

TED Atakent Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.

Bunlar;

  • TED Okulları İngilizce Dersi K12 Öğretim Programı
  • Cambridge Sınav Merkezi olan TED Atakent Kolejinde uluslararası İngilizce dil yeterlik sınavları olan Young Learners, KET ve PET uygulamalarına yönelik geliştirilen program
  • Ağırlıklı Yabancı Dil Programı” kapsamında İlkokul 1-2-3.sınıflarda “İki Dilli” eğitim
  • Ortaokula hazırlık amacıyla ilkokul 4. sınıfta ve ortaokul 5 ve 6. sınıflarda İngilizce Matematik ve İngilizce Fen dersi programı
  • 5. Sınıfta Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı
  • Mesleki Yönelim Programı” kapsamında 7. Sınıf itibari ile öğrencinin ilgi, yetenek ve akademik başarısı doğrultusunda çeşitli BTEC programları
 

TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:

1Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP)
Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler, ÖSYS sürecinde, Ulusal Lise Programı’nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrencilerle, programın Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler ise Ulusal Lise Programı’nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler ile aynı haklara sahiptir.

PROGRAMIN AMACI VE GENEL HEDEFLERİ

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’nın amacı ve genel hedefleri;

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri, kendi alanlarında yükseköğretime hazırlamak, bu alanlarda gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları oluşturarak, farklı kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,

Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır.
2International Programs Preparation (IPP)
IPP programında MEB Lise öğretim programının yanı sıra, 9. ve 10. Sınıf düzeylerinde OxfordAQA International GCSE İngilizce ve Matematik müfredatı takip edilmektedir. Üniversiteyi yurt dışında okumayı hedefleyen öğrenciler 11. Sınıfta AP derslerine yönlendirilir. IPP programında yoğun İngilizce programı takip edilmekte ve 12. Sınıf sonunda öğrencilerin C1 düzeyinde İngilizce yeterliğe sahip olmaları hedeflenmektedir. IPP öğrencilerinin 11. Sınıf düzeyinde yapacağı OxfordAQA International Independent Project Qualification çalışması yurtdışı üniversite başvuru sürecine katkı sağlar.
39 ve 10. Sınıflarda OxfordAQA International GCSE İngilizce ve Matematik Programı
Uluslararası GCSE Programı, Britanya’daki GCSE Programının Britanya dışındaki ülkelerde kullanılan versiyonudur. OxfordAQA “IGCSE” sınavları dünyada pek çok ülkede uygulanmakta olup, yüksek eğitim kuruluşları ve işverenler tarafından akademik başarının kanıtı olarak kabul edilmektedir.

Dünyanın bazı yerlerinde okullar, kendi devlet sınavları yerine, uluslararası bir seçenek olduğu için, OxfordAQA “Uluslararası GCSE” müfredatını ve sınavlarını kullanmaktadır. “Uluslararası GCSE” İngilizce (hem Anadil hem de Yabancı Dil) sınavında alınan başarılı sonuç, İngiltere’de ve İngilizceyi anadil olarak kullanan diğer ülkelerdeki üniversitelerin pek çoğunda İngilizce yeterlilik şartlarını karşılamaktadır.

Öğrencilerimiz, 9. ve 10. sınıflarda OxfordAQA Uluslararası GCSE İngilizce müfredatını TED İngilizce müfredatına ve OxfordAQA Matematik müfredatını mevcut MEB müfredatına dahil edilmiş olarak takip ederler ve 10. Sınıfın sonunda her iki dersten de sınava girerek uluslararası tanınırlığı olan sertifika ile İngilizce ve Matematik yeterliliklerini belgelemiş olurlar.
4AP


TED Atakent Koleji 5 Kasım 2018 tarihi itibari ile College Board tarafından 696027 Okul kodu ile tanınarak, Advanced Placement (AP) ders ve sınavları uygulamaya ve (Pre-SAT) PSAT sınavlarını uygulamaya yetkilendirilmiştir.

Üniversite eğitimi için yurtdışını planlayan öğrencilerimizin üniversite başvurularında kabullerini kolaylaştırmak amacıyla, başvuru yapacağı bölüme bağlı olarak, 11. sınıfta 2 veya 3 AP dersi almaları önerilir.

AP PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

College Board, 1900 yılında yükseköğrenime erişimi genişletmek amacıyla kurulan bugün dünyanın önde gelen 6.000’in üzerinde eğitim kurumuyla işbirliği içerisinde olan, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Öğrenciler, eğitimciler ve okullar adına araştırmalar da yaparak eğitim alanında hizmet vermektedir.

College Board, AP Programı da dâhil olmak üzere üniversite hazırlık ve başarısına yönelik program ve servisleri aracılığıyla her yıl yedi milyondan fazla öğrencinin üniversiteye başarılı bir şekilde geçiş hazırlıklarına yardımcı olmaktadır.

AP programı lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin bağlılığına, tutkusuna ve sıkı çalışmasına dayalı zor, fakat esnek bir akademik programdır.

AP dünya çapında Amerika hariç 116 ülkede yer alan 1000’ den fazla lise seviyesindeki okulda uygulanan global akademik bir programdır (AP Globally). AP sınavları, öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri dışında 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede kabul aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve/veya dersten muaf olmasını sağlamaktadır.

AP PROGRAMININ AMACI VE GENEL HEDEFLERİ Yurtdışında üniversiteye yerleşim kabulünde öncelik sağlamaktadır. Seçkin üniversiteler, bir öğrencinin AP deneyiminin öğrencinin üniversiteye kabul edilme kararı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. AP üniversitelere öğrencinin eğitimini ciddiye aldığını belirten önemli bir göstergedir.

Üniversiteler politikaları doğrultusunda AP öğrencilerine almış oldukları dersten üniversitede muafiyet imkânı vermektedir. Öğrenciler AP sınavlarından iyi puanlar alarak yurtdışı üniversitelerde kredi kazanabilir ve giriş derslerinden muaf olabilirler. Böylece eğitim ücretlerinden tasarruf edilebilir.

Öğrencinin ilgi duyduğu ve geleceğini planladığı alanda geniş ve derinlemesine eğitim almasını sağlamaktadır. AP dersleri öğrencilere ilgilerini çeken konuları daha derinlemesine inceleme, ileri araştırma ve iletişim becerilerini geliştirme, yaratıcılık, problem çözme ve analitik düşünme potansiyellerini geliştirme fırsatı sağlar. AP derslerinde ve sınavlarında 21. yüzyıl becerileri olan eleştirel düşünme, sorgulama, akıl yürütme ve iletişim vurgulanmaktadır.

AP dersleri eleştirel düşünme becerilerini geliştirmekte ve ders çalışma alışkanlığı kazandırmaktadır.

AP dersleri katılımcıların akademik mükemmeliyete göre hareket etmesini gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu derslerden herhangi birine kaydolan öğrenciler akademik olarak daha yoğun çalışmayı göze almalıdır. Öğretmenler öğrencileri AP sınavına hazırlamak için daha üst düzey bir analiz ve eleştirel düşünme seviyesine ulaşmaya teşvik etmektedirler. AP programı katılımcıların ciddi zaman ve enerji harcamasını gerektirecek düzeyde yoğun bir akademik program olarak tasarlanmıştır. AP derslerinde öğretmen sadece yol gösterici olup öğrencinin çalışmasını araştırmasını gerektirmektedir. Bu nedenle öğrencilere çalışma disiplini, sorgulama, araştırma alışkanlığı ve sorumluluk kazandırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında AP dersleri sadece yurtdışına hazırlanan öğrencilere değil yurtiçinde üniversiteye yerleşecek öğrencilere de avantaj sağlamaktadır.
5BTEC


(BUSINESS AND TECHNOLOGY EDUCATION COUNCIL)

BTEC, uygulamalı öğrenim alanında dünyanın en başarılı ve en çok tercih edilen markaları arasında olup, okulun ve öğrencilerin istediği, tercih ettiği kazanım ve beceriler doğrultusunda programları oluşturma özgürlüğü sağlayan mesleki yeterliliklerdir. 25 yılı aşkın bir süredir öğrencilere, yüksek öğretimde ya da iş hayatında başarılı olmak için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içerikler vasıtasıyla kazandırabilmektedir.

Bu programın amacı, zaman aşımına uğramış olan sınav odaklı eğitim yerine uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile alternatif sunmaktır. BTEC programı, okulumuzda uygulamak istediğimiz ve öğrencilerimizin de ilgi duydukları programları öğrenmelerine zemin oluşturma özgürlüğünü sunmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerliliği bulunan BTEC sertifikası ve üniversitelerin kabul koşullarında beklediği kredileri kazanacaklardır.

BTEC Programları Nasıl Yürür?

Pratik, beceri temelli öğrenmeye odaklanarak, BTEC dersleri bir dizi temalı ünite etrafında tasarlanmıştır. Başarının, dersin sonunda test edilmesi yerine, BTEC dersleri öğrencilere her ünitede öğrendiklerini gösterme fırsatı verir ve program boyunca ilerledikçe başarılarını inşa etmelerini sağlar. Programın bu özelliği öğrenmek, geliştirmek ve başarılı olmak için çok sayıda imkan vermektedir.

BTEC Programlarında Ölçme

Öğrenciler bir üniteden elde ettikleri bilgileri uygulamaya hazır bulunduklarında öğretmenlerinin BTEC kazanımlarına göre hazırladıkları ödevleri teslim alırlar. Her ödev bir senaryo ve görevler üzerine inşa edilir. Bu senaryo ve görevler ilgili meslekteki gerçek görevlere benzemektedir ve pratik uygulama esaslıdır. Bu ödevler iç denetçiler tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra öğrencilere verilir.

Öğrenciler görevleri tamamladıktan sonra, belirlenen tarihte teslim ederler. Öğretmen ödeve not vermenin yanı sıra öğrencilere yazılı ve sözlü geribildirim verir. Başarısız olan öğrencilere bir hak daha sunulabilir. Öğrencilerin ödevleri ve programın işleyişi yılda iki kez yurtdışından gelen alanında uzman dış denetçiler tarafından denetlenir. Öğrenciler her ünite için Fail (Başarısız), Pass (Geçer), Merit (Hünerli) ve Distinction (Seçkin) notlarından birini alırlar. Program sonunda öğrencilerin notları tüm ünite notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

TED ATAKENT KOLEJİNDE UYGULANAN BTEC PROGRAMLARI BTEC L1 SOCIAL MEDIA (7. SINIF)

Öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Haftada 2 ders saati olmak üzere 1 yıl boyunca uygulanır. Program iki zorunlu üniteyi kapsamaktadır:

1) Sosyal Medya ilkeleri
2) Kişisel Kullanım İçin Sosyal Medya

Sosyal medyanın olumsuz etkileriyle baş edebilmenin en etkili yolu gençlere erken yaşta «sosyal medya» eğitimi vermektir. (Teens Social Networks Study, 2010)

Öğrencilerimizi sosyal medya teknolojilerinin kullanımı konusunda bilinçlendirebilmek amacıyla öğretim programlarında BTEC Sosyal Medya programı uygulanmaktadır.

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenmektedir.

• İzledikleri filmler, diziler, reklamlar, takip ettikleri bilgisayar oyunları, internet sitelerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu öğrenmektedir.

• Sosyal Medya iletilerini çözümleyebilmektedir.

BTEC L2 INFORMATION TECHNOLOGIES (8. SINIF)

Öğrencilere bilişim teknolojileri alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Haftada 2 ders saati olmak üzere 1 yıl boyunca uygulanır. Program 2 zorunlu ve 36 seçmeli ünite içermektedir.

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için bilişim teknolojileri araçlarını doğru ve işlevsel kullanmaktadır.
• Çağın gelişen teknolojisine ayak uydurabilmektedir.
• İletişim, üretim, programlama tekniklerini kullanabilecekleri yazılım paketlerini öğrenmektedir.
• Bilgiye güvenli bir şekilde ulaşırken internetin olumsuz etkileriyle baş edebilmektedir.
• Bilişim teknolojileri araçları ile geçirdikleri zamanı etkili kullanabilmektedir.
• İletişim, üretim, programlama tekniklerini kullanabilecekleri yazılım paketlerini öğrenmektedir.
• Estetik ve sosyal duyarlılıkla çoklu ortam ürünleri tasarlamaktadır.
• Bilişim teknolojilerinin bireyler, toplumlar ve milletler üzerindeki etkilerini çalışmalarına yansıtmaktadır.
• Bilişim teknolojileri araçlarının etkililiğini ve geçerliliğini değerlendirmektedir.
• İlgi alanlarına giren ve son derece güncel bir konuda uluslararası yeterliliğe sahip olabilmektedir.
• İş bulma imkanlarını kolaylaştırıcı, mesleki eğitimlerini destekleyici ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri (eleştirel düşünme, yaratıcılık, bilgi teknolojilerini kullanma, esneklik ve uyum vb.) kazanmaktadır.

BTEC L1 APPLIED SCIENCE

Öğrencilere uygulamalı fen bilimleri alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır.

Program okulumuzda 2 üniteden oluşmaktadır:
1) Bilimsel Gözlem ve Ölçüm Yapmak için Deney Araç Gereçlerini Kullanmak
2) Kimyasal Araştırmalar için Gerekli Beceriler ve Teknikler Bu program sayesinde öğrenciler;
• Bilimsel araştırmalarda kullanılan gözlem ve ölçüm çeşitlerini deneyimlerler
• Araştırmalarda kullanılan araç-gereçleri tanıma fırsatı bulurlar
• Hangi durumda hangi ekipmanı kullanacağına karar verebilirler
• Elementleri tanırlar ve sınıflandırırlar
• İyonik ve kovalent maddeleri analiz ederler
• Kimyasal olayları etkileyen faktörleri tanırlar
• Yeryüzündeki ve atmosferdeki kullanılabilir enerji kaynaklarını tanırlar
• Gelecekte kullanılacak yakıtları ve uygulamalarını öğrenirler
• Faydalı kimyasallar üretirler
BTEC L1 MATHEMATICAL APPLICATIONS (9. SINIF) Öğrencileri matematik uygulamaları alanında eğitim vermeyi amaçlayan bir programdır.
Program 2 üniteden oluşmaktadır:
1) Mesleki durumlarda sayı, istatistik ve olasılık uygulamaları
2) Mesleki durumlarda ölçüm, geometri ve cebir uygulamaları
Bu program sayesinde öğrenciler;
• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri sayılarla çözebilirler
• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri ayrık verileri kullanarak çözebilirler
• Günlük hayatta karşılaşılan durumları olasılık ile tahmin edebilirler
• İki boyutlu cisimlerin özelliklerini kullanarak rutin problemleri çözebilirler
• Geometri ve ölçü kullanmayı öğrenirler
BTEC L2 BUSINESS (10. SINIF)
Öğrencilere işletme alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Program, 2 zorunlu ve 1 seçmeli üniteden oluşmaktadır.
Bir yıl içerisinde tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 30’dur.
Bu program sayesinde öğrenciler;
• İşletme alanına yönelik becerilerini –yönetim, özyönetim, inceleme, araştırma, iletişim vb.- geliştirirler
• Yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olurlar
• İşletme alanında kariyer geliştirmeye yönelik temel oluştururlar
• İlgi alanlarına giren ve en çok tercih edilen meslekler grubunda olan bir konuda uluslararası yeterliliğe sahip olabilirler
• İş bulma imkanlarını kolaylaştırıcı, mesleki eğitimlerini destekleyici ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri (yaratıcılık, problem çözme, tahmin, uyum, planlama, organize etme, esneklik vb.) kazanabilirler.
BTEC L3 APPLIED SCIENCE (9.&10. SINIF)
Öğrencilere üniversite düzeyinde uygulamalı bilim ve laboratuvar alanında eğitim alma fırsatı sunan bir programdır.
İki sene süren program 3 üniteden oluşmaktadır:
1) Bilimin Temel Prensipleri
2) Bilim Endüstrisinde Çalışmak
3) Bilimsel Pratik Teknikler
Bu program sayesinde öğrenciler;
• Kimyasal tepkimelerde miktar ölçmek için gerekli becerileri kullanırlar
• Farklı hücre türlerini incelemek için gerekli ekipmanları kullanırlar
• Farklı enerji türlerini ve dönüşümlerini incelerler
• Bilimsel iletişim kurarlar
• Bilim ile ilgili mesleki yerlerde kullanılan iletişim ve prosedürleri kullanırlar
• Laboratuvar dizaynı yaparlar
• Laboratuvar bilgi yönetim sistemlerini öğrenirler
• Laboratuvarda güvenli çalışmayı öğrenirler
• Analitik teknikleri kullanırlar
• Maddeleri ayrıştırmak ve saflığını belirlemek için gereken bilimsel teknikleri kullanırlar
• Bilimsel inceleme yapmak için çeşitli ekipmanları ve sensörleri kullanırlar
6KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI
TED ve Kanada Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması kapsamında, MEB ve Kanada lise müfredat örtüşme çalışmalarının tamamlanmasını takiben, TED Ankara Koleji’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında pilot uygulama olarak başlayan Kanada Çift Diploma Programı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında TED Atakent Koleji’nde bir şube (20 öğrenci ile) uygulanmaya başlayacaktır.

TED öğrencileri 4 yıl boyunca MEB kazanımları doğrultusunda Türk lise programını takip ederken, Kanada diploması için gerekli kazanımlara yönelik olarak okul sonrası (16:00 sonrası) ilave ders yapacaklar ve 4 ders yılı boyunca Matematik ve tüm Fen dersleri İngilizce yapılacaktır.
7TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılarak eğitimlerine bir ay, bir dönem veya 1 ders yılı boyunca Kanada’da devam edebilir. Bİr dönem ve bir yıl süreli programa katılan öğrenciler dönüşlerinde MEB denkliğini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Ansolon