Atölyeler


TED Okullarında öğrencilerimizin akademik gelişmelerine ortam hazırlamanın yanında fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefleyen eğitim felsefemiz onları sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, özgüven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlamaktır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılır ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel/duyuşsal gelişimi izlenir. Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılır.

Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyen okulumuzda öğrencilerimize, tiyatro, şiir, resim, heykel, seramik, dans, müzik ve halk oyunları çalışmalarına katılarak kendilerini bu alanlarda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme imkânı sağlanmaktadır.

Temel Resim Teknikleri- Dekoratif Sanatlar Atölyesi: Öğrencilerin hayal güçlerini yaratıcı bir biçimde ortaya koyabilecekleri atölyemizde resim derslerimiz gerçekleştirilmektedir. Atölyemizde öğrenciler için özel çizim masaları, tel kağıt kurutma rafları, ebru malzemeleri için tekneler ve gerekli araçlar, şövaleler ve her türlü resim malzemeleri bulunmaktadır.

Moda Tasarımı atölyesi : Öğrencilerin yaratıcı güçlerini ön plana çıkartmayı hedefleyen atölyemizde; kişisel özellik ve yeteneklerin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bilgi, beceri ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz kendi tasarımlarını üretme fırsatı yakalarlar.

Seramik –Heykel atölyesi: Öğrencilerin üç boyutlu yaratıcı güçlerini ön plana çıkartmayı hedefleyen, bireysel özellik ve yetenekleri doğrultusunda farklı teknik ve materyallerden oluşturabileceği imkanları sunan atölyemizde seramik ve heykel derslerimiz gerçekleştirilmektedir. Atölye de seramik fırını, mermer masalar, plaka açma makinesi, heykel turnetleri, döküm raflar, her çeşit seramik gereçleri ve sergi kaideleri vardır.

Broadway : Broadway dersliğinde öğrencilerimiz sahne kültürünü uygulamalı olarak görürken, gösteri öncesi tüm hazırlıkları ve performansları da burada gerçekleştirirler. Bu atölyemizde alanlarında profesyonel olarak çalışan modern dans ve halk Sahne dansları öğretmenlerimiz gözetiminde derslerimizi gerçekleştirmektedir. Yüksek seviyedeki çalışmalarla öğrenciler teknik ve artistik olarak en üst düzeye ulaşır ve profesyonel kariyerlerine hazır hale gelirler.

Ekolojik ev : Kampüs içinde öğrencilerimizin doğal hayatı tanımak ve yaşamasını sağlamak amacıyla okul bahçesine bir ekolojik ev yaptırmıştır. Tamamen ahşap malzemeden yapılan ev, geleneksel ve kültürümüzü yansıtan objelerle süslenmiştir ve soba ile ısıtılmaktadır. Bahçesinde hobi bahçeleri, çeşitli çiftlik hayvanları ve birde köpeğimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz burada yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri amacıyla, öğretmenleri eşliğinde projeler gerçekleştirmektedir.
Hedefimiz
• “Doğal” olanla tanışma
• Geçmişten günümüze kültürümüzü yaşatan ögeleri tanıma ve yaşatma,
• Bitki yetiştirme, toprakla uğraşma, bitkinin gelişim aşamalarını izleme
• Yaparak, yaşayarak, üreterek ve gözlemleyerek öğrenme
• Paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve imece yapmanın önemini anlama fırsatı yakalamaktadır.

Satranç : Satranç dersliğimizde derslerimiz 1.-3. Sınıf öğrencilerimizle, masallar ve görseller kullanılarak alanında profesyonel öğretmenimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Hayal dünyalarını geliştirmek, stratejik düşünme becerileri arttırarak satrancı sevdirmek amacıyla çalışmalarımız gerçekleştirilmektedir.

Ansolon