TED Okullarında öğrencilerimizin akademik gelişmelerine ortam hazırlamakta ve onların fiziksel, zihinsel-ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedeflemekteyiz. Bu eğitim felsefemizde amacımız; öğrencilerimizi sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, öz güven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak hayata hazırlamaktır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılmakta ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel/duyuşsal gelişimi izlenmektedir. Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyet desteklenmekte; öğrencilerimize tiyatro, şiir, resim, heykel, seramik, dans, müzik ve halk oyunları çalışmalarına katılarak kendilerini bu alanlarda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme imkânı sağlanmaktadır.

Temel Resim Teknikleri- Dekoratif Sanatlar Atölyesi: Öğrencilerin hayal güçlerini yaratıcı bir biçimde ortaya koyabilecekleri atölyemizde resim derslerimiz gerçekleştirilmektedir. Atölyemizde öğrenciler için özel çizim masaları, tel kâğıt kurutma rafları, ebru malzemeleri için tekneler ve gerekli araçlar, şövaleler ve her türlü resim malzemeleri bulunmaktadır.

Moda-Tasarımı Atölyesi: Öğrencilerin yaratıcı güçlerini ön plana çıkartmayı hedefleyen atölyemizde kişisel özellik ve yeteneklerin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bilgi, beceri ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz bu atölyede kendi tasarımlarını üretme fırsatı yakalamaktadırlar.

Seramik –Heykel Atölyesi: Öğrencilerin üç boyutlu yaratıcı güçlerini ön plana çıkartmayı hedefleyen, bireysel özellik ve yetenekleri doğrultusunda farklı teknik ve materyallerden oluşturabileceği imkanları sunan atölyemizde seramik ve heykel derslerimiz gerçekleştirilmektedir. Atölyede seramik fırını, mermer masalar, plaka açma makinesi, heykel turnetleri, döküm raflar, her çeşit seramik gereçleri ve sergi kaideleri bulunmaktadır.

Broadway: Broadway dersliğinde öğrencilerimiz sahne kültürünü uygulamalı olarak görürken, gösteri öncesi tüm hazırlıkları ve performansları da burada gerçekleştirmektedirler. Bu atölyemizde alanlarında profesyonel olarak çalışan modern dans ve halk oyunları öğretmenlerimizin gözetiminde derslerimiz gerçekleştirilmektedir.

Ekolojik Ev: Okulumuzun bahçesinde yer alan Ekolojik Ev’de, öğrencilerimizin kampüs içinde doğal hayatı tanıması ve yaşaması amaçlanmaktadır. Tamamen ahşap malzemeden yapılan ev, geleneksel ve kültürümüzü yansıtan objelerle süslenmiştir ve soba ile ısıtılmaktadır. Bahçesinde hobi bahçeleri, çeşitli çiftlik hayvanları ve bir de köpeğimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin Ekolojik Ev’de yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri amacıyla projeler gerçekleştirilmektedir.

Hedefimiz
Öğrencilerimizin “Doğal” olanla tanışmasını,
Geçmişten günümüze kültürümüzü yaşatan ögeleri öğrenmesi ve yaşatmasını,
Bitki yetiştirme, toprakla uğraşma, bitkinin gelişim aşamaları konusunda tecrübe edinmesini,
Yaparak, yaşayarak, üreterek ve gözlemleyerek öğrenmesini,
Paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve imece yapmanın önemini anlama fırsatı yakalamasını sağlamaktır.

Satranç: Satranç derslerimiz 1-3. sınıf öğrencilerimizle, masallar ve görseller kullanılarak alanında profesyonel öğretmenimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Hayal dünyalarını geliştirmek, stratejik düşünme becerileri arttırarak satrancı sevdirmek amacıyla çalışmalarımız gerçekleştirilmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon