Biyoloji

Biyoloji, Yunanca “Bios” (Yaşam) ve “Logos” (Bilim) kelimelerinin birleşmesinden oluşan, tüm canlıların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin sebep ve sonuçlarını araştıran bilim dalıdır. Biyoloji bilimi bilgiye ulaşmak için bilimsel metotlar kullanır.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte Biyoloji bilimi hızla gelişmektedir. Bu nedenle okulumuzda hem gelişmekte olan bir bilimin temellerini atmak, hem de bilime ışık tutan bireyler yetiştirmek adına donanımlı sınıf ve laboratuvarlarımızda gerçekleştirdiğimiz ders ve deneylerle farklı öğrenme yolları izlenmektedir.

Öğrencilerimizin doğaya karşı bilinçli, yardımsever ve yapıcı sistem içerisinde çevresini iyi anlayan bireyler olmaları,

  • Gözlem yeteneklerinin farkına varmaları,
  • Doğru soruyu sormayı öğrenmeleri,
  • Doğada gerçekleşen olayları objektif olarak algılama ve yorumlama gibi öğretilere sahip olmaları,
  • Çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir dünya kavramını anlayan ve içselleştiren, çeşitli görüşleri kritik edebilen bakış açısına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Ansolon