(BUSINESS AND TECHNOLOGY EDUCATION COUNCIL)

BTEC, uygulamalı öğrenim alanında dünyanın en başarılı ve en çok tercih edilen markaları arasında olup, okulun ve öğrencilerin istediği, tercih ettiği kazanım ve beceriler doğrultusunda programları oluşturma özgürlüğü sağlayan mesleki yeterliliklerdir. 25 yılı aşkın bir süredir öğrencilere, yüksek öğretimde ya da iş hayatında başarılı olmak için gereken sosyal ve düşünme becerilerini, uygulamaya yönelik içerikler vasıtasıyla kazandırabilmektedir.

Bu programın amacı, zaman aşımına uğramış olan sınav odaklı eğitim yerine uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile alternatif sunmaktır.
BTEC programı, okulumuzda uygulamak istediğimiz ve öğrencilerimizin de ilgi duydukları programları öğrenmelerine zemin oluşturma özgürlüğünü sunmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerliliği bulunan BTEC sertifikası ve üniversitelerin kabul koşullarında beklediği kredileri kazanacaklardır.

BTEC Programları Nasıl Yürür?

Pratik, beceri temelli öğrenmeye odaklanarak, BTEC dersleri bir dizi temalı ünite etrafında tasarlanmıştır. Başarının, dersin sonunda test edilmesi yerine, BTEC dersleri öğrencilere her ünitede öğrendiklerini gösterme fırsatı verir ve program boyunca ilerledikçe başarılarını inşa etmelerini sağlar. Programın bu özelliği öğrenmek, geliştirmek ve başarılı olmak için çok sayıda imkan vermektedir.

BTEC Programlarında Ölçme

Öğrenciler bir üniteden elde ettikleri bilgileri uygulamaya hazır bulunduklarında öğretmenlerinin BTEC kazanımlarına göre hazırladıkları ödevleri teslim alırlar. Her ödev bir senaryo ve görevler üzerine inşa edilir. Bu senaryo ve görevler ilgili meslekteki gerçek görevlere benzemektedir ve pratik uygulama esaslıdır. Bu ödevler iç denetçiler tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra öğrencilere verilir.

Öğrenciler görevleri tamamladıktan sonra, belirlenen tarihte teslim ederler. Öğretmen ödeve not vermenin yanı sıra öğrencilere yazılı ve sözlü geribildirim verir. Başarısız olan öğrencilere bir hak daha sunulabilir. Öğrencilerin ödevleri ve programın işleyişi yılda iki kez yurtdışından gelen alanında uzman dış denetçiler tarafından denetlenir. Öğrenciler her ünite için Fail (Başarısız), Pass (Geçer), Merit (Hünerli) ve Distinction (Seçkin) notlarından birini alırlar. Program sonunda öğrencilerin notları tüm ünite notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

TED ATAKENT KOLEJİNDE UYGULANAN BTEC PROGRAMLARI
BTEC L1 SOCIAL MEDIA (7. SINIF)

Öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Haftada 2 ders saati olmak üzere 1 yıl boyunca uygulanır. Program iki zorunlu üniteyi kapsamaktadır:

1) Sosyal Medya ilkeleri

2) Kişisel Kullanım İçin Sosyal Medya

Sosyal medyanın olumsuz etkileriyle baş edebilmenin en etkili yolu gençlere erken yaşta «sosyal medya» eğitimi vermektir. (Teens Social Networks Study, 2010)

Öğrencilerimizi sosyal medya teknolojilerinin kullanımı konusunda bilinçlendirebilmek amacıyla öğretim programlarında BTEC Sosyal Medya programı uygulanmaktadır.

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenmektedir.

• İzledikleri filmler, diziler, reklamlar, takip ettikleri bilgisayar oyunları, internet sitelerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu öğrenmektedir.

• Sosyal Medya iletilerini çözümleyebilmektedir.

BTEC L2 INFORMATION TECHNOLOGIES (8. SINIF)

Öğrencilere bilişim teknolojileri alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Haftada 2 ders saati olmak üzere 1 yıl boyunca uygulanır. Program 2 zorunlu ve 36 seçmeli ünite içermektedir.

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için bilişim teknolojileri araçlarını doğru ve işlevsel kullanmaktadır.

• Çağın gelişen teknolojisine ayak uydurabilmektedir.

• İletişim, üretim, programlama tekniklerini kullanabilecekleri yazılım paketlerini öğrenmektedir.

• Bilgiye güvenli bir şekilde ulaşırken internetin olumsuz etkileriyle baş edebilmektedir.

• Bilişim teknolojileri araçları ile geçirdikleri zamanı etkili kullanabilmektedir.

• İletişim, üretim, programlama tekniklerini kullanabilecekleri yazılım paketlerini öğrenmektedir.

• Estetik ve sosyal duyarlılıkla çoklu ortam ürünleri tasarlamaktadır.

• Bilişim teknolojilerinin bireyler, toplumlar ve milletler üzerindeki etkilerini çalışmalarına yansıtmaktadır.

• Bilişim teknolojileri araçlarının etkililiğini ve geçerliliğini değerlendirmektedir.

• İlgi alanlarına giren ve son derece güncel bir konuda uluslararası yeterliliğe sahip olabilmektedir.

• İş bulma imkanlarını kolaylaştırıcı, mesleki eğitimlerini destekleyici ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri (eleştirel düşünme, yaratıcılık, bilgi teknolojilerini kullanma, esneklik ve uyum vb.) kazanmaktadır.

BTEC L1 APPLIED SCIENCE

Öğrencilere uygulamalı fen bilimleri alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır.

Program okulumuzda 2 üniteden oluşmaktadır:

1) Bilimsel Gözlem ve Ölçüm Yapmak için Deney Araç Gereçlerini Kullanmak

2) Kimyasal Araştırmalar için Gerekli Beceriler ve Teknikler
Bu program sayesinde öğrenciler;

• Bilimsel araştırmalarda kullanılan gözlem ve ölçüm çeşitlerini deneyimlerler

• Araştırmalarda kullanılan araç-gereçleri tanıma fırsatı bulurlar

• Hangi durumda hangi ekipmanı kullanacağına karar verebilirler

• Elementleri tanırlar ve sınıflandırırlar

• İyonik ve kovalent maddeleri analiz ederler

• Kimyasal olayları etkileyen faktörleri tanırlar

• Yeryüzündeki ve atmosferdeki kullanılabilir enerji kaynaklarını tanırlar

• Gelecekte kullanılacak yakıtları ve uygulamalarını öğrenirler

• Faydalı kimyasallar üretirler

BTEC L1 MATHEMATICAL APPLICATIONS (9. SINIF)
Öğrencileri matematik uygulamaları alanında eğitim vermeyi amaçlayan bir programdır.

Program 2 üniteden oluşmaktadır:

1) Mesleki durumlarda sayı, istatistik ve olasılık uygulamaları

2) Mesleki durumlarda ölçüm, geometri ve cebir uygulamaları

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri sayılarla çözebilirler

• Günlük hayatta karşılaşılan problemleri ayrık verileri kullanarak çözebilirler

• Günlük hayatta karşılaşılan durumları olasılık ile tahmin edebilirler

• İki boyutlu cisimlerin özelliklerini kullanarak rutin problemleri çözebilirler

• Geometri ve ölçü kullanmayı öğrenirler

BTEC L2 BUSINESS (10. SINIF)

Öğrencilere işletme alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. Program, 2 zorunlu ve 1 seçmeli üniteden oluşmaktadır.

Bir yıl içerisinde tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 30’dur.

Bu program sayesinde öğrenciler;

• İşletme alanına yönelik becerilerini –yönetim, özyönetim, inceleme, araştırma, iletişim vb.- geliştirirler

• Yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olurlar

• İşletme alanında kariyer geliştirmeye yönelik temel oluştururlar

• İlgi alanlarına giren ve en çok tercih edilen meslekler grubunda olan bir konuda uluslararası yeterliliğe sahip olabilirler

• İş bulma imkanlarını kolaylaştırıcı, mesleki eğitimlerini destekleyici ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri (yaratıcılık, problem çözme, tahmin, uyum, planlama, organize etme, esneklik vb.) kazanabilirler.

BTEC L3 APPLIED SCIENCE (9.&10. SINIF)

Öğrencilere üniversite düzeyinde uygulamalı bilim ve laboratuvar alanında eğitim alma fırsatı sunan bir programdır.

İki sene süren program 3 üniteden oluşmaktadır:

1) Bilimin Temel Prensipleri

2) Bilim Endüstrisinde Çalışmak

3) Bilimsel Pratik Teknikler

Bu program sayesinde öğrenciler;

• Kimyasal tepkimelerde miktar ölçmek için gerekli becerileri kullanırlar

• Farklı hücre türlerini incelemek için gerekli ekipmanları kullanırlar

• Farklı enerji türlerini ve dönüşümlerini incelerler

• Bilimsel iletişim kurarlar

• Bilim ile ilgili mesleki yerlerde kullanılan iletişim ve prosedürleri kullanırlar

• Laboratuvar dizaynı yaparlar

• Laboratuvar bilgi yönetim sistemlerini öğrenirler

• Laboratuvarda güvenli çalışmayı öğrenirler

• Analitik teknikleri kullanırlar

• Maddeleri ayrıştırmak ve saflığını belirlemek için gereken bilimsel teknikleri kullanırlar

• Bilimsel inceleme yapmak için çeşitli ekipmanları ve sensörleri kullanırlar.

Atatürk Köşesi

Ansolon