Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve evrende gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır. TED Atakent Koleji Fizik dersinde öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte insan yetiştirmeye yönelik eğitim verilir. Fizik derslerinin temel amacı öğrencilerin bilimsel okur-yazarlığını geliştirmektir. Ayrıca amacımız bilimin doğasını kavrayan, bilimsel bilgiyi geliştiren, günlük yaşam problemlerine odaklanan ve bu problemleri yorumlayarak çözüm yolları sunabilen nesiller yetiştirerek bilime ve eğitime hizmet etmektir.

 

Fen Derslerinin Ortak  Hedefleri

-Bilimsel okur-yazarlığı geliştirmek;
-Veri toplayan ve topladığı bu verileri analiz eden, sonuçlarını yorumlayarak geliştiren nesiller yetiştirmek;
-Bilimin doğası üzerinde farkındalık yaratmak;
-Üretken, eleştirel düşünen ve sorun çözen öğrenciler yetiştirmek;
-İş birliği içinde çalışabilen sosyal bireyler yetiştirmek;
-Teknolojiyi etkin bir biçimde kullanan nesiller yetiştirmek;
-Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak;
-Laboratuvarları aktif olarak kullanmalarını desteklemek;
-Bilimsel etiği önemseyen ahlaklı nesiller yetiştirmek;
-21. yüzyılın gerekliliklerine hazırlanmalarını sağlamak;
-Doğaya karşı bilinçli, doğayı ve tüm canlıları seven ve saygı duyan,  yardımsever ve yapıcı sistem içerisinde çevresini iyi anlayan bireyler yetiştirmek;
-Gözlem yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak;
-Doğru soruyu sormaya teşvik etmek;
-Doğada gerçekleşen olayları objektif olarak algılama ve yorumlama gibi öğretilere sahip olmalarını sağlamak;
-Çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir dünya kavramını anlayan ve içselleştiren, çeşitli görüşleri kritik edebilen bakış açısına sahip olmalarını sağlamak;
-Proje üretmelerini teşvik ederek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarını desteklemek;
-Bilim Olimpiyatlarına katılmaları için akademik altyapılarını güçlendirmek;
-Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek;
-Akademik olarak altyapısı güçlü öğrenciler yetiştirmek
-Öğrencilerimizi iyi üniversite ve bölümlere yerleştirmek

Atatürk Köşesi

Ansolon