Fizik

Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve evrende gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır. TED Atakent Koleji Fizik Bölümü’nde öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte insan yetiştirmeye yönelik eğitim verilir. Fizik Bölümünün temel amacı öğrencilerin bilimsel okur-yazarlığını geliştirmektir. Ayrıca amacımız bilimin doğasını kavrayan, bilimsel bilgiyi geliştiren, günlük yaşam problemlerine odaklanan ve bu problemleri yorumlayarak çözüm yolları sunabilen nesiller yetiştirerek bilime ve eğitime hizmet etmektir.

Hedefler
• Bilimsel okur-yazarlığı geliştirmek,
• Veri toplayan ve topladığı bu verileri analiz eden, sonuçlarını yorumlayarak geliştiren nesiller yetiştirmek,
• Bilimin doğası üzerinde farkındalık yaratmak,
• Fizik bilimine karşı öğrencilerde ilgi uyandırmak ve bu bilimi sevdirmek,
• Üretken, eleştirel düşünen ve sorun çözen öğrenciler yetiştirmek,
• İş birliği içinde çalışabilen sosyal bireyler yetiştirmek,
• Teknolojiyi etkin bir biçimde kullanan nesiller yetiştirmek,
• Delillere ve ispata dayanarak iddiaları gerekçelendirmek, değerlendirmek ve bilimsel bilgiyi paylaşmak,
• Akademik olarak altyapısı güçlü öğrenciler yetiştirmek,
• Öğrencilerimizi iyi üniversite ve bölümlere yerleştirmek,
• Laboratuvarları aktif olarak kullanmak,
• Bilimsel etiği önemseyen ahlaklı nesiller yetiştirmek,
• 21. yüzyılın gerekliliklerine öğrencilerimizi hazırlamak,
• Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek.


Ansolon