Fen Bilimleri dersinde eleştirel düşünebilen, bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, araştıran, problem çözebilen, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eden 21.yüzyıl becerileri ile donanmış bireyler olarak yetişmesini hedeflemekteyiz.

Derslerimizin işleyişinde "yaparak, yaşayarak" öğrenmeyi temel alarak öğrencilerimizin laboratuvar aktiviteleri başta olmak üzere sınıf içi-dışı etkinlikler ile keşfetme, bilgiyi yapılandırma, yeni kavramlar ile durumları ilişkilendirme etkinlikleri yapmalarını sağlamaktayız. Doğanın keşfedilmesi, insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmelerini sağlamaya destek vermekteyiz.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, fen okuryazarı bireyler yetiştirmek olarak tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz öğrencilerimizi:
Araştıran-sorgulayan,
Eleştirel düşenebilen ve problem çözebilen,
Kendine güvenen,
Etkili iletişime sahip ve grup çalışmasına açık,
Üretken ve sorumluluk alabilen,
Özdenetim yeteneğine sahip,
Yeni teknolojileri kullanabilen,
Bilimsel düşünme becerilerini kazanmış,
Sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen,
Çevre bilinci, doğal dengenin varlığı ve önemini kavrayan,
Yaratıcılık ve inovatif becerileri ile gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir.
Atatürk Köşesi

Ansolon