1. sınıflarda Orff Yaklaşımı ile müzik dersi işlenmektedir.
Ünlü besteci Carl Orff tarafından geliştirilen, bir müzik sistemi olan Orff yaklaşımında temel amaç öğrencinin müziği keşfetmesidir. Öncelikli hedef öğrencinin kendi bedeninde var olan ritmi -kalp atışını ,yürürken attığı adımı-hissedip farketmesidir. Orff yaklaşımında , temel müzik eğitimi verirken, öğrencinin alışık olduğu materyalleri kullanarak tamamen doğal yolla müziği öğrenmesini amaçlar. Bu yaklaşımın en temel öğesi; dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak Orff eğitimi uygulandığında, öğrencide müzikal ve sosyal yönden gelişme sağlanır.Yapılan çalışmalarla birlikte , öğrencide iç disiplin, öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Taklit ederek, keşfetme ve doğaçlama uygulamaları ile birlikte aktif bir şekilde öğrenme sağlanır.

2. ve 3. sınıflarda temel müzik kavramlarıyla birlikte solfej ve bona eğitimimiz başlamaktadır.
Verilecek bu eğitimde öğenciyi doğal ortamı olan oyundan koparmadan,dersleri eğlenceli hale getirebilmek adına çizerek, boyayarak, keserek, yapıştırarak ve oynayarak öğrenmesi sağlanır. Solfej çalışmaları,basit kanon çalışmaları ve müzik kültürü kazanımı ile süreç tamamlanır.Ayrıca 4. sınıfta enstrüman eğitimine hazırlık olması için ,müzik öğretmenlerimiz öğrencilerimizi 3. sınıfın sonuna kadar gözlemleyerek, ilgi istek ve fiziksel özellikleri doğrultusunda seçeceği enstrüman belirlenir.
4. Sınıfta Her Öğrencimiz Branşlaşır ve sınıf üçe ayrılır:Piyano, Gitar, Keman

4. sınıfta öğrencilerimizin fiziksel özellikleri (parmak yapısı, el büyüklüğü vb.) özellikler dikkate alınarak enstrüman seçimi ile birlikte branşlaşır. Öğrencilerimizin müzikal geçmişine bakılır ve okul dışında herhangi bir enstrüman çalıyorsa, okulumuzda da o enstrümana devam etmesi önerilir.Her branş önceden belirlenmiş olan dersliklerde kendi öğretmeniyle çalışmasını yapar. Enstrüman dersleri sınıf dersi şeklindedir. Her öğrencinin müzikal geçmişi, enstrüman yatkınlığı ve becerisi farklı olduğundan branş öğretmeni her öğrenci ile bireysel ilgilenmektedir. Öğrencilerimize özel programlar hazırlayarak enstrüman eğitimini 6. sınıfın sonuna kadar sürdürürüz.
Atatürk Köşesi

Ansolon