Öğrencilerin uluslararası iletişim dili olan İngilizceyi yazarken, okurken ve konuşurken akıcı bir biçimde kullanmalarını sağlamak, öğrencilere kendilerini farklı platformlarda ifade etme olanakları sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak, öğrencileri TOEFL gibi uluslararası ve üniversitelerin hazırlık atlama sınavları gibi ulusal sınavlara hazırlamak, eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen öğrencileri gerekli becerilerle donatmak ve yönlendirmek amaçlarını taşımaktayız.

İngilizce derslerimiz,

  • Öğrencilere akademik yazı yazmak, sunum hazırlamak, araştırma yapmak ve referans göstermek gibi akademik beceriler kazandırır,
  • Öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
  • Öğrencileri dünya gündemindeki konuları takip etmeye ve değerlendirmeye teşvik eder.
  • Öğrencilerin bağımsız ve grup çalışma becerilerini geliştirerek öğrencilere proje hazırlama ve yönetme becerileri kazandırır.
  • Öğrencileri klasik ve modern dünya edebiyatından seçmeler okumaya teşvik eder.
  • Öğrencilerimizi kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu üstlenerek yabancı dilde kendilerini rahatlıkla ifade eden ve iletişim kuran bireyler olarak yetiştirmeye dayanır.
  • Öğrencilerin farklı akademik ve kültürel bağlamlardaki farkındalıkları ile tutarlı olarak akıcı bir dille konuşabilmelerini sağlar.

 

TED Atakent Koleji’nde Lise Hazırlık sınıfına A1 düzeyinde İngilizce seviyesi ile başlayan bir öğrenciHazırlık yılı sonunda B1-B2 seviyesine ulaşır. Lise İngilizce öğretim programımız öğrencileri akademik ortamda dili kullanmaya hazırlamaktadır; Bilim İnsanı Yetiştirme programına yönelik geliştirilen İngilizce materyalleri öğrencilerimizin bilimsel makale okuma, yazama ve sunum yapma becerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Farklılaştırılmış eğitim esasında takip edilen dijital uygulamalar ile öğrenci kazanım eksiğine yönelik tekrar ve ödev çalışması yapılmaktadır.

Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz araştırma becerileri kazanma hedefine yönelik Research Writing (Araştırma) dersi almaktadırlar. Üniversitedeki aynı ya da benzer isimle sunulan dersin mikro düzeyde bir yansıması olan ders araştırma sorusu ve anket oluşturma, verileri sayısal tabanlı platformda analiz etme, raporlama ve sunum adımlarının tümünü içermektedir.

TED ve OxfordAQA arasındaki iş birliği kapsamında, 9 ve 10. Sınıf düzeylerinde IGCSE İngilizce programı uygulanmaktadır. 10. Sınıf sonunda tüm öğrencilerimiz IGCSE sınavına girerek, İngilizce seviyelerini uluslararası tanınırlığı olan sertifika ile belgelemektedir. Bunun yanında isteyen öğrencilerimiz OxfordAQA A level düzeyde yine lise eğitimi sırasında en prestijli uluslararası proje çalışmalarından IPQ (Independent Project Qualification-Bağımsız Proje Çalışması) yapabilmektedir.

 

Öğrencilerimiz edebi eserler ve özgün metinler üzerinde çalışarak, dil yetkinliğinin yanı sıra iletişim, tolerans, empati, sosyal sorumluluk, yaratıcılık gibi 21. yüzyıl öğrencisinden beklenen becerileri de edinir.

  1. ve 12. sınıf İngilizce programımızda akademik yazma ve TOEFL gibi uluslararası sınavlara hazırlık ile İngiliz ve Amerikan edebiyatından seçilmiş eserler üzerine analiz çalışmaları yapılır.

TED Atakent Koleji’nde matematik ve fen dersleri İngilizce işlenir. MUN, Global Citizenship (Dünya Vatandaşlığı) ve Conversation (İngilizce konuşma) kulüpleri öğrencilerimizin dil kazanımlarını sunum, argüman-çözüm oluşturma, münazara, günlük dil beceri alıştırmaları ve farkındalık projeleri ile doğal ortama taşımasına olanak sağlamaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon