Kimya

Kimya yaşamın her alanında karşılaştığımız ve çevremizdeki olayları düzenleyen bir bilim dalıdır. Yaşamın içinde her olayın bir kimyasal yönü vardır.

Kimya gözlemlere dayanan bir bilim dalı olup, sistematik yaklaşım gerektiren bir düşünce süreci içerir. Amacımız öğrencinin olguları ezberlemek yerine bu düşünce sürecini anlamasıdır. Problem çözerken, teorik bilginin ezbere kullanılması yerine, adım adım ve mantıklı bir yaklaşım yerleştirilmeye çalışılır. Kimya dersleri, öğrencilerin entelektüel bilgi dağarcığının gelişmesini, bilimin, doğal ve yapay kaynakların daha etkin anlaşılmasını sağlamaktadır.

Okulumuzda Kimya dersleri bilimsel iletişim, laboratuvar ve analitik düşünme becerilerinin gelişiminin yanı sıra Kimya bilgisinin derinleşmesine olanak sağlayarak günlük hayata aktarımının kavranmasını sağlar.

Ders değerlendirmeleri; sınıf içi katılım, derste not alma, laboratuvar becerileri, yazılan deney raporları, izleme sınavları, verilen çalışma kâğıtlarının tamamlanması, verilen tüm ödevlerin yapılması baz alınarak yapılır. Ders notu, performans notları ve yazılı sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.


Ansolon