Milattan önce 6. yüzyılda Ege kıyılarında doğan felsefe, doğduğu günden bu yana medeniyetleşmenin temel güçlerinden biri olmuştur. Felsefe, düşünmenin kendi üzerine dönerek varlığı, insanı ve toplumsal yaşamın farklı yönlerini açıklayacak bilgiler üretmesidir. Felsefenin kendisinde görünürlük kazandığı filozof, bilginin peşinden koşan, bilgiyi seven kişidir. Filozofların yüzyıllardır ürettiği düşüncelerin birikimi olan felsefe tarihi, insanlığın entelektüel mirasının ufkunun genişliğini göstermektedir.

Bu doğrultuda hazırlanan Felsefe dersi öğretim programıyla öğrencilerin;

  1. Felsefi terminoloji hakkında bilgi sahibi olmaları,
  2. Felsefenin cevap aradığı temel sorulara karşı farkındalık geliştirmeleri,
  3. Felsefi akıl yürütme becerilerini kullanarak felsefi sorulara verilen cevapları değerlendirmeleri,
  4. İnsan düşüncesinin felsefe tarihi boyunca ortaya koyduğu problemleri ve bunlara ilişkin çözümleri ana hatları ile kavramaları,
  5. Felsefenin temel sorularına filozofların ve felsefi yaklaşımların verdikleri cevapları analiz etmeleri,
  6. Felsefenin diğer disiplin alanlarıyla ilişkisini kavramaları,
  7. Felsefenin güncel hayatla ilişkisini kavramaları,
  8. Felsefenin bireysel ve toplumsal rolünü kavramaları,
  9. Tartışma kültürünü geliştirebilmeleri,
  10. Düşüncelerini ifade ederken kavramları doğru ve yerinde kullanabilmeleri, ifade ettiği düşüncelerin tutarlı ve temellendirilmiş olmasına özen göstermeleri amaçlanmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon