Felsefe

Felsefe düşünce tarihidir; felsefe derslerimiz MEB programı doğrultusunda işlenirken amacımız, öğrencilerimizin evreni, insanı ve yaşamı anlamlandırması; her düşünceyi eleştiri süzgecinden geçirme becerisi kazanmasıdır. Bu doğrultuda felsefe derslerinde temel felsefi düşünceler, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi ve bilim felsefesi konuları işlenmektedir. İlkçağdan günümüze kadar yaşamış, düşünürlerin, fikirleri, tartışılarak öğrencilerin felsefi sorunları kavramaları, analitik ve eleştirel düşünce becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Dersler, yaşamla ilişkilendirilerek, evrensel ve toplumsal sorunlara çok yönlü bakmaları, bu sorunların çözümünün bir parçası olmaları sağlanmaktadır.


Ansolon