ÜDEP(ÜNİVERSİTE DESTEK EĞİTİM PROGRAMI) ÇALIŞMALARI
Öncelikli amacımız; öğrencilerimizi üniversite yaşamına hazırlamak, bireysel farklılıklarını gözeterek okul-aile iş birliği ile akademik açıdan en üst seviyeye getirmektir. Bu; kapsamlı bir program, ciddi bir uzman ekip ve öğrenci takip çalışması ile mümkündür. Öğrencilerimizin ülkemizde kendi ilgi ve yeteneklerine uygun yükseköğretim kurumlarını ve bölümlerini belirleyebilmeleri, bu hedeflere ulaşabilmeleri amacıyla hazırlık sınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimize Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından aşağıda belirtilen çeşitli çalışmalar yapılmaktadır:

* Bireysel özelliklerini, ilgi ve yeteneklerini belirleyen çalışmalar

* Bilişsel süreçlerini ve öğrenme becerilerini belirleyen ve geliştiren çalışmalar

* Mesleki yönelimlerini belirleyen çalışmalar

* Kariyer planlama çalışmaları

* Meslek tanıtımları

* Üniversite ziyaretleri

* Özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi deneyimleme çalışmaları

* “İlk Profesyonel İş Günüm” çalışması

* Üniversite sınav sistemi bilgilendirme çalışmaları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisi tarafından yürütülen bu çalışmalar 11. ve 12. sınıflarda hedeflerini yurt içi olarak belirleyen öğrencilerimiz için ÜDEP (Üniversite Destek Eğitim Programı) ile beraber yürütülür.
ÜDEP kapsamında;

• Danışman öğretmenlik sistemi uygulanmaktadır.
• 16 Eylül 2019 tarihinden itibaren haftada 53 saat ders verilmektedir, bu ders saatlerinin 6 saati cumartesi günleri 08.30-12.40 saatleri arasında yapılmaktadır.
• Bu dersler hem 11. sınıfın müfredatı paralelinde (AYT hazırlık) hem de TYT kapsamında 9 ve 10. sınıfın tekrarı niteliğindedir.
• ÜDEP çalışmalarımızın ilk aşaması 17-28 Haziran 2019 tarihleri arasında, günde 6 saat olmak üzere 10. sınıf derslerinin tekrarı şeklinde yapılmıştır.
• ÜDEP çalışmalarının ikinci aşaması olan yaz dönemi çalışmaları, 21 Ağustos-05 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmış; bu çalışmalar, 9 Eylül 2019 tarihinden sonra da devam etmektedir.
• Öğrencilerimizin bu süreçteki davranışları ve akademik takipleri, yıl boyunca danışman öğretmenleri tarafından yapılmaktadır.
• Her ders bazında konu bitiminde yapılan konu kavrama testleri (KKT) ve ünite sonunda yapılan ünite değerlendirme testleri sonucunda, öğrencinin akademik takibi yapılmakta ve bu doğrultuda veli bilgilendirilmektedir.
• Ayda bir TYT/AYT denemeleri yapılmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon