TED Atakent Koleji Lise Matematik Bölümü olarak bilginin sürekli güncellendiği, toplumun sürekli değişim içinde olduğu bir dönemde, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için, matematiğin iyi bilinmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmesi için, iyi bir matematik bilgisine sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz.
Bu bağlamda ulusal veya uluslararası her ortamda, analitik düşünce gerektiren çeşitli branşlarda yapacakları lisans çalışmaları için kendilerine gerekli matematik altyapısını hazırlamak ve öğrencilerimizi buna yönlendirmek temel amacımızdır.

Öğrencilerimizin;

 • Matematiği günlük hayat problemlerinin çözümünde kullanabilmeleri,
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri ve özgüven duyabilmeleri
 • Matematiksel problemleri çözme sürecinde, kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilmeleri,
 • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilmeleri, günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri,
 • Matematikte veya diğer alanlarda, ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri,
 • Matematiksel problemleri çözme süreci içinde, kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilmeleri,
 • Keşif ve deney yardımıyla kendi bilgilerini inşa etmeleri,
 • Problem çözmede prosedür ve hesaplamalardan daha çok sürece odaklanmaları,
 • Cebirsel, görsel ve sembolik bakış açılarından yola çıkarak kavramları ve konular arasındaki ilişkileri anlamayı başarmaları,
 • Bir problemde karşılaşılabilecek farklı koşullarla baş edebilmek için esnek düşünebilmeleri,
 • Matematiksel yeteneklerini geliştirmeleri, konularında donanımlı olmaları temel önceliğimizdir.
Atatürk Köşesi

Ansolon