Anaokulumuz bilgisayar etkinliğinde “Bilgisayar Destekli Eğitim” uygulaması yapılır. Bilgisayar destekli eğitim; hatırlama, sınıflandırma ve genelleme gibi çeşitli düşünce süreçlerini periyodik olarak kazandırılır. Bu deneyimler, çocuğun keşfederek öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçleri kullanmasını sağlar.

Bilgisayar destekli eğitim, çocuğa öğrendiklerinin tekrar etme ve bir sonraki aşamaya geçme olanağı vermektedir. Bilgisayar kullanan çocuğun dikkat süresinde ve motivasyonunda bir artış olmaktadır. Çocuklar, bilgisayarla öğrenme süreci içindeyken kendi başlarına öğrenme yolları geliştirmeyi başarabilir ve her çocuk kendi hızına göre ilerleme sağlayabilir. Aynı zamanda kendi stratejilerinin eksikliklerini, kendi potansiyel güçlerini, özgün durumlarını fark edebilir. Bilgisayar destekli eğitim, çocukların el göz koordinasyonlarını, algılama yeteneklerini, bilişsel gelişimlerini ve yaratıcıklarını da geliştirmektedir. “Türk Eğitim Derneği Anaokulları Eğitim Programı” esas alınarak hazırlanan “Anaokulu Bilgisayar Destekli Eğitim Etkinlikleri” öğretmen kitabındaki etkinlikler uygulanmaktadır.

Robotik 3 yaş ve üzerindeki çocuklara programlama ve kodlama mantığını öğretmek için çok faydalı bir eğitim aracıdır. Çocuklar okuma-yazma bilmeden kolaylıkla kodlamaya başlayabilir. Algoritmalar belirli bir programı oluşturmak için tasarlanan yollardır. Bloklar program yazmak için gereken komutları temsil ederek onları somutlaştırır.
Robotik çalışmalarında çocuklar blokları bir sıra dahilinde çıkarıp toplarlar ve dört işlemi kullanarak programlama yaparlar. Mesafe ve konum hesaplaması yaparlar. Çocuklar açık uçlu oyun yoluyla özgüven kazanırlar. Oyun onları takım olmaya ve birlikte çalışmaya yüreklendirir. Mantıksal akıl yürütme mesafeleri, şekilleri ve değişik konumları tartışarak karşılaştıkları problemlere çözüm üretirler. Çocuklar verilen hedefe farklı yollardan ulaşarak, problemler karşısında kendi özgün çözüm yollarını oluştururlar. Robotu konumlandırırken ve blokları panele yerleştirirken, farklı motor becerileri sergileyerek, fiziksel gelişim sağlarlar.

Kodlama ile uğraşan çocukların düşünme yapıları olumlu yönde değişmektedir. Çocuklar hayallerinde canlandırdığı objeleri hareketlendirmek için değişik şekillerde düşünmek zorundalar. Kodlama yaparken bir çok değişik uyaran ve çevresel koşulları düşünerek çok boyutlu düşünme yetisi kazanmaktadırlar. Çocuklarımızın geleceğin bir parçası olmasını istiyorsak okul öncesinden başlayarak, eğlenceli şekilde kodlama mantığını öğrenmelerini sağlamalıyız. Ufak yaşlardan kodlama mantığını iyi kavrayan çocuklar ileri yaşlarda daha iyi programlar üretebilmektedir.

Lego iyi bir matematik öğretmenidir, hesaplama yapmayı öğretir. Lego oynayan çocuk problemleri tanır, analiz eder ve çözer. Hayali kurulan evi, bir parça ekleyerek mi yoksa çıkararak mı yapmak en iyisidir? Bazı parçalar birbirleriyle uyuşmayacaktır ama o ev bir şekilde yapılmalıdır. Lego’nun kendine has renkli dünyası ile uğraşmak çocuğun görsel dünyasını da zenginleştirir: Hesap tuttuktan ve parçalar birleştikten sonra ortaya çıkan ev göze de güzel gözükmelidir.
Hayal gücüne güvenmek, hesaplama yapmak, sorunları görmek ve çözmek, kararlı olmak, zevk sahibi olmak. Güçlü bir bireyi tanımlayan tüm bu özellikler aynı zamanda çocuklukta Lego parçalarıyla geçirilen saatlerin sunduğu değerli armağanlar. Yeni dünyanın bugünün çocukları tarafından inşa edileceğini biliyoruz, öyle gözüküyor ki Lego oynayan çocuklar bu inşaya bir adım önce başlayacaklardır.
Çocuklar üzerinde Lego Education faydalarını sıralamak istersek;
• Yaratıcılıklarını geliştirir.
• Kas gelişimini destekler.
• El-göz koordinasyonu sağlar.
• Sorgulamayı, birden fazla çözüm bulmayı öğretiyor.
• Kutuların üzerindeki şekilleri takip ettiğinde, yönerge takip etmeyi öğretiyor.
• Renkleri öğretiyor.
• Bir fikir oluşturup,onu gerçeğe dönüştürürken,soyut –somut ilişkisini güçlendirir.
• Dikkatlerini toparlamayı, odaklanmayı öğretiyor.
• Hem büyüklere hem de küçüklere hitap ettiğinden,ailece keyifli zaman geçirmeyi sağlıyor ve aile içi iletişimi arttırır.
Atatürk Köşesi

Ansolon