TED ÖZEL ATAKENT ANAOKULU’NDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ


Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan K12 bütünlüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

TED Özel Atakent Anaokulu 3 ve 4 yaş öğrencilerine “Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı” uygulanır.

Hazırlık sınıfı 5 yaş öğrencilerine ise “Çift Dilli Eğitim Programı” uygulanır.

Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

TED Özel Atakent Anaokulu 5 yaş öğrencilerinin çift dilli programında tüm günü anaokulu öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri ile geçirir, İngilizce yıllık ders programı anaokulu ders programı ile paralel işlenir. İngilizce programında, öğrencilerin ana dillerinde gördüğü kavramları pekiştirmek ve aynı zamanda öğrenciye ikinci dilde bir güven duygusu yaratmak amaçlanmaktadır. “Çift Dilli Program”ın en temel hedefi ise öğrencilerin her iki dilde kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır.

Öğrencilerimizin her iki dilde de konu takibi yapmalarını, neden sonuç ilişkisi kurarak olaylar arasında bağlantı kurmalarını kolaylaştıran; farklı kültürel gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi edinmelerini sağlayan; akademik, sosyal ve bireysel gelişimine katkı sağlayan bu program, öğrencilerimizin İngilizce altyapısı için büyük önem taşımaktadır.HEDEFLERİMİZ

Programımız;
21.yy becerilerine sahip düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi,

Öğrencilerimizin dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini,

İnteraktif, görsel ve işitsel etkinlikler düzenleyerek ve projeler geliştirerek farklı öğretim teknikleri ile her öğrenciye ulaşmayı,

Düzeylerine uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmalarını,

Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamalarını,

Kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmelerini ve hayata geçirmelerini hedeflemektedir.


MÜFREDATLAR ARASI YAKLAŞIM

Halka Zamanı Etkinlikleri (Günlük rutinleri tekrar ederler ve tema doğrultusunda sorulan soruları cevaplayarak günün ilk ders etkinliğine başlarlar.)

İngilizce Fen Etkinlikleri (İşledikleri konulara paralel ve deney yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, vb. etkinlikleri yaparlar.)

İngilizce Matematik Etkinlikleri (Sayıları tanıma, toplama-çıkarma, örüntü kurma, grafik oluşturma ve gruplandırma, vb etkinlikleri yaparlar.)

İngilizce Sanat Etkinlikleri ( Ünlü ressamları ve yaklaşımlarını tanırlar, motor becerileri destekleyici etkinliklere katılırlar.

İngilizce Müzik Etkinlikleri (Şarkılar, kurallı danslar ve ritim becerileri ile işledikleri konulara paralel etkinliklere katılırlar, ünlü müzisyenler ile ilgili bilgi sahibi olurlar.)

İngilizce Drama Etkinlikleri ( Dil gelişimi, hayal gücü ve yaratıcılıklarını destekleyici hikâye oluşturma, doğaçlama yapma, rol yapma vb. etkinliklere katılırlar. “

İngilizce Ses Bilgisi ( Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları ile ilgili “phonics” (ses) çalışmaları yaparlar, sözcük ve kelime farkındalığı kazanırlar.

İngilizce Sosyal Bilgiler Etkinlikleri (Farklı ülkeler ve kültürlerine ait farkındalık oluşturup, o kültüre ait etkinliklere katılırlar.

Portfolio Day ( Bir yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar ve “Portfolyo Sunum Dosyaları” sene sonunda düzenlenen “Portfolyo Günleri”nde velilerimizle paylaşılır.)
Atatürk Köşesi

Ansolon