Ünlü besteci Carl Orff tarafından geliştirilen, bir müzik sistemi olan Orff yaklaşımında temel amaç öğrencinin müziği keşfetmesidir. Öncelikli hedef öğrencinin kendi bedeninde var olan ritmi -kalp atışını ,yürürken attığı adımı-hissedip farketmesidir.
Orff yaklaşımında , temel müzik eğitimi verirken, öğrencinin alışık olduğu materyalleri kullanarak tamamen doğal yolla müziği öğrenmesini amaçlar. Bu yaklaşımın en temel öğesi; dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak Orff eğitimi uygulandığında, öğrencide müzikal ve sosyal yönden gelişme sağlanır.Yapılan çalışmalarla birlikte , öğrencide iç disiplin, öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Taklit ederek, keşfetme ve doğaçlama uygulamaları ile birlikte aktif bir şekilde öğrenme sağlanır.
Atatürk Köşesi

Ansolon