İşbu başvuru formu, Okulumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa işlenen kişisel verilerinizi belirlemek, başvurunuza eksiksiz, doğru ve yasal süresince cevap verebilmek için düzenlenmiştir. Başvuru formu ile Okulumuza ilettiğiniz taleplerinize konu bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuruyu içermesi halinde, taleplerle ilgili Okulumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince sahip olduğunuz haklarınıza yönelik taleplerinizi, ilgili Kanun’un 13 maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Okulumuza iletebilirsiniz.

I- Yazılı Başvuru

TED ATAKENT KOLEJİ’nin Atakent Mahallesi 221. Sokak No.17 Halkalı / İstanbul adresine ıslak imzalı olarak şahsen başvuru ya da noter vasıtasıyla yapılacak başvurudur. Zarfın üzerine ya da noterden yapılacak bildirim tebligatının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Bilgi Talebi” ibaresi yazılmalıdır.

II- Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla Başvuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla ozelatakentkolej.hs04.kep.tr kep adresimize yapacağınız başvuruda, E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Bilgi Talebi” ibaresi yazılmalıdır.

III- Mobil / E İmza Yoluyla veya Okulumuzda kayıtlı Elektronik Posta Adresiniz Bulunması

Halinde Adresinizin Kullanılması Yoluyla Başvuru Okulumuzun www.tedatakent.k12.tr adresine, E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Bilgi Talebi” ibaresi yazılmalıdır.

BAŞVURUCUYA HANGİ SÜREDE CEVAP VERECEĞİMİZ VE CEVAPLARIMIZIN BAŞVURUCUYA NASIL ULAŞTIRACAĞINA DAİR BİLGİLENDİRME

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi’nin 2. fıkrası gereğince Okulumuza yaptığınız başvuruya, başvurunun tarafımıza ulaşma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde cevap verilecek ve ilgili cevabımız yazılı veya elektronik ortamda başvurucuya bildirilecektir.

    SİZİNLE İLETİŞİM KURABİLMEMİZ İÇİN AŞAĞIDAKİ İLGİLİ ALANLARI DOLDURMANIZ GEREKMEKTEDİR

    BAŞVURUNUZA CEVABIMIZI GÖNDERMEMİZİ İSTEDİĞİNİZ YÖNTEM
    Başvuruma Cevabınız İkametgah veya Diğer Adresime GönderilsinBaşvuruya Cevabınız E-Posta Adresime GönderilsinBaşvuruya Cevabınızı Okulunuza Gelerek şahsen elden teslim almak İstiyorum ( Noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi sunularak yetkilendirilen kişiler tarafından da elden teslim yoluyla başvuru cevapları alınabilmektedir).

    Atatürk Köşesi

    Ansolon