“Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse, o ulusun bilim ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez.”

                                                                                                                                                                                                                                Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk dili ve edebiyatı derslerimizde hedefimiz; MEB programlarına bağlı olarak Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda öğrencilerimizi yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, evrensel düşünebilen, kendisiyle ve toplumla barışık, yazılı ya da sözlü olarak kendisini doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilen,  estetik beğenisi gelişmiş, etik değerleri sağlam, ana dil bilinci yüksek, çok yönlü ve lider ruhlu bireyler olarak 21. yüzyılın dünyasına hazırlamaktır.

Türk dili ve edebiyatı derslerimizde bu hedefler doğrultusunda Türk ve dünya edebiyatının klasik ve çağdaş yapıtlarından seçkin örnekler okutularak bu eserlerin tahlili yapılmakta; ders içi, ders dışı etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin “okuma, yazma, konuşma, dinleme ve iletişim” becerilerinin gelişimi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz; derslerde yapılan çalışmalar, uygulamalar,  araştırmalar, sunumlar, projelerle ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanmaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon