Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde Millî Eğitim Bakanlığı programı çerçevesinde öğrencilerimize; Atatürk ilkelerine ve laikliğe bağlı, evrensel değerleri davranış haline getiren, kendi haklarını savunurken başkalarının haklarına da saygı gösteren, insanlığa yararlı, vicdanlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda;

Din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğü ilkesine bağlı kalarak öğrencilerimize inanç, ibadet, ahlak ve kültürel değerleri; farklılıklara saygı misyonu doğrultusunda da diğer dinlerin inanç ve ibadetlerine saygı ile yaklaşmaları gerektiğini öğretiyoruz.

Evrensel bir geçeklik olarak dinin tarih boyunca toplumların yaşamlarında, barış ve hoşgörüye katkılarını aktararak, kişiler ve toplumlar arasında bir çatışma sebebi değil; evrensel zenginlik olduğunu anlamalarını amaçlıyoruz.

Öğrencilerimize, aklın dinî sorumluluktaki yerini ve önemini, din ve bilimin insan yaşamını anlamlandırmadaki etkin rolünü öğretiyoruz.

Dinî bilgileri öğrenirken, sosyal bir bilim alanından akademik bilgiler edindiklerinin farkında olmalarını, bu doğrultuda dini bilgileri araştırmacı, sorgulayıcı ve rasyonel bir bakış açısıyla ve kıyaslayarak öğrenmelerini önemsiyoruz.

Hem okul içi çalışma ve araştırmalarında hem aile yaşamlarında hem de gelecekteki iş ve meslek hayatlarında çalışma ahlakının, akademik etiğin ve evrensel ahlak ilkelerinin önemini vurguluyoruz.

Dinin, evrensel ahlak ilkelerinin gereklerini yerine getirmede ve iyi insan olmadaki etkin rolüne dikkat çekiyor; öğrencilerimizin iyi, çalışkan ve ahlaklı bireyler olmaları için bunu benimsemelerini sağlıyoruz.

Atatürk Köşesi

Ansolon