1TED ATAKENT KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ
Okulumuza, 2023-2024 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir.
Kayıt kabulü aşağıda belirtilen takvime uygun olarak gerçekleşecektir.

TED ATAKENT KOLEJİ

  HALKALI KAMPÜSÜ ESENYURT KAMPÜSÜ
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ KAYIT YAPILACAK KADEME KAYIT KABUL YÖNTEMİ KAYIT YAPILACAK KADEME KAYIT KABUL YÖNTEMİ
19.12.2022 ANAOKULU
4 Yaş:
Ocak 2019- Mart 2020
5 Yaş:
Ocak 2018- Mart 2019
Kontenjan dahilinde (başvuru sırasına ve PDR Tanıma Çalışması sonucuna göre) öğrenci alınacaktır. Ekim-Kasım-Aralık ve Ocak- Şubat – Mart doğumlu öğrenciler PDR uzmanlarının yaptığı tanıma çalışmasına göre gelişim özelliklerine uygun yaş grubuna yönlendirilir. ANAOKULU
3 Yaş:
Ocak 2020- Mart 2021  
4 Yaş:
Ocak 2019- Mart 2020 5 Yaş:
Ocak 2018- Mart 2019
Kontenjan dahilinde (başvuru sırasına ve PDR Tanıma Çalışması sonucuna göre) öğrenci alınacaktır. Ekim-Kasım-Aralık ve Ocak- Şubat – Mart doğumlu öğrenciler PDR uzmanlarının yaptığı tanıma çalışmasına göre gelişim özelliklerine uygun yaş grubuna yönlendirilir.
19.12.2022 İLKOKUL
1-4. Sınıflar
Kontenjan dolu olduğundan talepler başvuru sırasına göre dilekçeyle kabul edilmektedir. (PDR Tanıma Çalışması yapılacaktır.) İLKOKUL
1-4. Sınıflar
Kontenjan dahilinde talepler başvuru sırasına göre dilekçeyle kabul edilmektedir. (PDR Tanıma Çalışması yapılacaktır.)
12.12.2022 ORTAOKUL
5-8. Sınıflar
Kontenjan dahilinde TED Okulları Giriş/Bursluluk Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. ORTAOKUL
5-8. Sınıflar
Kontenjan dahilinde TED Okulları Giriş/Bursluluk Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
  LİSE
Hazırlık Sınıfı
TOGS (Şubat 2023) ve /veya  MEB Liseye Geçiş Merkezi Sınavı (Haziran 2023) ile öğrenci alınacaktır. Hazırlık Yeterlilik Sınavı'nda başarılı öğrenciler 9. sınıfa başlar. LİSE
Hazırlık Sınıfı
TOGS (Şubat 2023) ve /veya  MEB Liseye Geçiş Merkezi Sınavı (Haziran 2023) ile öğrenci alınacaktır. Hazırlık Yeterlilik Sınavı'nda başarılı öğrenciler 9. sınıfa başlar.
  LİSE
9- 10. Sınıf: (Nakil gelecek öğrenciler için)
Kontenjan dahilinde alınacaktır. LİSE
9- 10. Sınıf: (Nakil gelecek öğrenciler için)
Kontenjan dahilinde alınacaktır.
2BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ
2023-2024 eğitim öğretim yılı için okulumuza kayıt yaptırmak isteyen aday veliler okula gelerek ya da aşağıdaki link aracılığıyla aday öğrenci başvuru formunu doldurarak bilgi alabilecektir.


 
ANAOKULU

Halkalı Kampüsü’nde anaokulu 4-5 yaş, Esenyurt Kampüsü’nde ise  3-4-5 yaş gruplarına başvuru sırasına göre kayıt alınır. Anaokulu 5 yaş grubuna o yılın 30 Eylül tarihinde 60 ayını dolduran, 4 yaş grubuna o yılın 30 Eylül tarihinde 48 ayını dolduran, 3 yaş grubuna ise o yılın 30 Eylül tarihinde 36 ayını dolduran aday öğrenciler kabul edilir.
 • 2023-2024 eğitim öğretim yılında anaokulu öğrenci yaş aralıkları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
 5 yaş: Ocak 2018 – Mart 2019 doğumlu aday öğrenciler
 4 yaş: Ocak 2019 – Mart 2020 doğumlu aday öğrenciler
*3 yaş: Ocak 2020 – Mart 2021 doğumlu aday öğrenciler kabul edilecektir.
* Sadece Esenyurt Kampüsünde geçerlidir.

 • Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları tarafından hazırlanan; gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve kavrama düzeyi açısından değerlendirilir.
 • Ekim-Kasım-Aralık (yılın son üç ayı) ve Ocak- Şubat – Mart (yılın ilk üç ayı) doğumlu öğrenciler PDR uzmanlarının yaptığı tanıma çalışmasına göre gelişim özelliklerine uygun yaş grubuna yönlendirilir.
 • Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilir. Kayıt hakkı kazanan öğrencinin velisi kesin kayıt işlemleri için davet edilir.
 • Kayıt hakkı, başvuru önceliğine göre yapılır.
İLKOKUL
 • 1.sınıflara, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Ocak 2017 - Mart 2018 arasında doğan öğrenciler alınır
 • Ekim-Kasım-Aralık (yılın son üç ayı) ve Ocak- Şubat – Mart (yılın ilk üç ayı) doğumlu öğrenciler PDR uzmanlarının yaptığı tanıma çalışmasına göre gelişim özelliklerine uygun yaş grubuna yönlendirilir.
 • Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları tarafından, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve kavrama düzeyi açısından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet edilir.
 • 2, 3 ve 4. sınıflar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve kavrama düzeyi açısından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet edilir.
 • Kesin kaydı yapılan 3 ve 4. sınıf düzeylerindeki öğrencilere “İngilizce Hazırbulunuşluk Sınavı” uygulanır.
 • Başvuruların kontenjanı aşması durumunda başvuru tarihi önceliği dikkate alınır.
ORTAOKUL
 • 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılır. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için davet edilir. Aday öğrencilere gerekli görüldüğü takdirde, kesin kayıt işlemlerin tamamlanmış tüm öğrencilere TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilir.
 • 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar için sınav başvurusunu oluşturan aday öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılırlar. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için okulumuz ile iletişimde kalmalıdır.
 • Kesin kaydı yapılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerindeki öğrencilere “İngilizce Hazırbulunuşluk Sınavı” uygulanır.
 • Millî Eğitim Bakanlığından gelebilecek yönergeler doğrultusunda sınav takvimimizde değişiklik olabilir.
LİSE
 • Lise (Hazırlık, 9 ve 10. sınıf) yeni kayıt aşağıda belirtilen üç yöntemden biri ile gerçekleşir: (11 ve 12. Sınıflara TED Okulları dışından nakil öğrenci kabulü yapılmamaktadır.)
 1. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı sonucuna göre,
 2. LGS puanına ve yüzdelik dilimine göre,
 3. TED Özel Atakent Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri için üst sınıfa geçiş yönergesine göre kayıt hakkı sağlanır.
PDR uzmanları okulumuza 1. ya da 2. seçenekleri ile kaydolacak tüm aday öğrenciler ile gözlem ve görüşme yaparlar.
3SINAV İLE ÖĞRENCİ ALIMI HAKKINDA

TED OKULLARI GİRİŞ/BURSLULUK SINAVI

Sınavın Amacı: Öğrencilerin temel disiplinlerde mevcut durumlarını belirleyerek okula kayıt için ön seçim oluşturmak, Esenyurt Şubesi için burs verilecek öğrencileri belirlemek.   
Sınav Yeri : TED Atakent Koleji Halkalı ve Esenyurt Kampüsleri
Sınav Konuları: Sınav soruları TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun hazırlanmıştır. Sınav, alışıla gelenden farklı olarak, beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme ögelerini ölçen özellikte olacaktır.
Sınıf seviyelerine göre sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
Öğrencinin 2022-2023 Yılında Okuduğu Sınıf Seviyesi Dersler/Soru Sayısı
Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik Fen Bilimleri İngilizce Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
4. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dk
5. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dk
6. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dk
7. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dk
8. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dk
9. Sınıflar 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru 120 dk
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Sınav, TED Atakent Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilir ve sınav sonuçlarının paylaşımı için veli okula davet edilir. Veli ilgili müdür yardımcısı tarafından görüşmeye alınır ve sınav sonucu hakkında detaylı bilgi verilir. Esenyurt Kampüsü için öğrencinin hak etmiş olduğu bir akademik burs oranı varsa bu oran da veliye iletilir.
Sınav Başvurusu ve Giriş Belgesi: Sınav başvurusu aşağıdaki adresten online olarak yapılır. Başvuru esnasında istenen bilgiler eksiksiz olarak girilmelidir.

Bilgilerin eksiksiz tamamlanabilmesi için hazırlanan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Öğrenci; sınava başvuru işlemi tamamlandığında sistemden otomatik olarak oluşan “Sınav Giriş Belgesi”nin çıktısı ve kimlik belgesi ile sınava katılmalıdır.
4KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BELGELER
  • Okul yöneticisi imzalı kaydı uygundur belgesi
  •  Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi.
  • Öğrencinin iki adet fotoğrafı
  • Velinin nüfus cüzdan fotokopisi
  • Velinin (anne ve babanın) iki adet fotoğrafı
  • Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh belgesi ve denklik belgesi
5TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR
Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED Atakent Kolejine geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde boş kontenjan olması halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan kayıt edilir.
Atatürk Köşesi

Ansolon