Türk Eğitim Derneği Okulları felsefesi doğrultusunda, TED Atakent Koleji ilkokul sınıflarında öğrencilerimizin İngilizce yazılı ve sözlü beceri yoluyla kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin ilgisini yüksek tutmak amacıyla çeşitli dil öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

İngilizce öğretim programımız, öğrenenlerin öğrenme yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkına varabilmesini sağlamak amacıyla, öğrenci merkezli ve süreç odaklı yaklaşımlara dayalıdır. Beyin Temelli Öğrenme ve Çoklu Zekâ kuramının temel ilkeleri ışığında hazırlanmıştır. Dilbilgisi yapıları ve sözcük bilgilerinin yanı sıra eleştirel düşünme becerileri ile bütünleştirilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi ile öğrencilerimiz iletişimin en önemli araç olduğu günümüz dünyasına donanımlı olarak hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri günlük hayatlarına entegre etmelerine önem verilmektedir.

Öğrencilerin öğrenme şekilleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda; dinlediğini ve okuduğunu anlama, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade etme ve bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalarımız; görsel, işitsel materyaller ve gerçek objelerin kullanıldığı interaktif etkinliklerle desteklenmektedir. Bu çalışmalarımız disiplinler arası temalarla (CLIL) ilişkilendirilerek öğrenmenin kalıcı olması sağlanmaktadır. Dersler tüm sınıf seviyelerinde Türk ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri tarafından işlenmektedir. Sınıflarımızda kullanılan teknolojik destek sayesinde derslerin daha ilgi çekici olması amaçlanmaktadır. Ayrıca ders içi ve ders dışı kullanılan online programlar aracılığıyla öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerileri de desteklenmektedir.

TED Atakent Koleji İlkokulunda öğrencilere ikinci yabancı dil eğitimi 1. sınıftan itibaren sunulmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon