BÖLÜM HEDEFİ:

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, fen okuryazarı bireyler yetiştirmek olarak tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz öğrencilerimizi:
 • Araştıran-sorgulayan,
 • Problem çözebilen,
 • Kendine güvenen,
 • İş birliğine açık,
 • Etkili iletişim kurabilen,
 • Özgün çözümler üretebilen,
 • Yeni teknolojileri kullanabilen,
 • Bilimsel düşünme becerilerini kazanmış,
 • Sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen,
 • Çevre bilinci, doğal dengenin varlığı ve önemini kavrayan,
 • Ulusal ve uluslararası sınav ve bilimsel aktivitelerde başarılı,
 • Etkili kararlar veren, hedef koyabilen ve bu hedef doğrultusunda ilerleyebilen,
 • Yaratıcılık ve inovatif becerileri gelişmiş,
 • Sağlık okuryazarlığı gelişmiş,
 • Yaşamını organize edebilen bireyler olarak topluma kazandırmaktır.
Atatürk Köşesi

Ansolon